Foto: Johan Hallberg
NYTT NATURMINNE? Detta ekträd på Floravägen är ett av de sex träd i kommunen som föreslås bli naturminnen.

Kommunen kan få sex nya naturminnen

Alingsås

Sex träd i Alingsås kommun som anses som särskilt skyddsvärda föreslås bli naturminnen.

Alingsås är fullt av skyddsvärda träd, och har även sedan tidigare sex träd som klassas som naturminnen. Nu kan det alltså bli ännu fler. De träd som föreslås bli nya naturminnen är ett bokträd i Edshult, en ek på Floravägen på Kullingsberg, en lönn i Lygnared, en ek i Myggebo, en i Upplo, samt ytterligare en ek i Ängabo

– Träden är något för oss alingsåsare att vara stolta för, säger Jenny Leonardsson, kommunekolog.

Driver projektet gör miljöskyddskontoret, som under våren besökte och mätte in 25 träd. Fyra av dem var träd som allmänheten tipsat om, efter att miljöskyddskontoret gått ut med en förfrågan gällande potentiella naturminnen.

Skälet för naturminnesförklaring är normalt ett naturföremåls värde med hänsyn till naturmiljön. I detta projekt är definitionen av naturminne ett träd med särskilda värden för den biologiska mångfalden, gamla och stora, särskilt skyddsvärda träd med värden för både växter, fåglar och insekter.

Nu ligger frågan hos Länsstyrelsen. När beslut tas är oklart i dagsläget.

– Vi hoppas det kan bli någonting. Det finns väldigt vacker natur i Alingsås, säger Jenny Leonardsson.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.