Foto: TOTTE VESTERLUND.
16 KILOMETER. Så långt är avståndet mellan hotellet Nääs Fabriker och Stora Torget i Alingsås. Det tar, enligt Google Maps, en kvart att köra. I maj övernattade ledande politiker och tjänstemän i Alingsås kommun på hotellet för att komma överens om ekonomiska ramar för kommunens nämnder.

Natt på Nääs för skattepengar

Alingsås

Ledande politiker och tjänstemän övernattade i maj på hotell en kvart bort från Rådhuset för att komma överens om ekonomiska ramar för nämnderna.
Drygt 35 000 kronor blev notan för skattebetalarna i Alingsås i spartider.

I maj träffades kommunstyrelsens arbetsutskott på hotellet Nääs Fabriker för att diskutera ekonomiska ramar för kommunens verksam­heter 2020-2022.

Sex politiker och två tjänste­män i kommunledningen hade helpension på hotellet: Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Anita
Hedén-Unosson (S), PG Björkman (S), Glenn Pettersson (SD), Jens-Christian Berlin (L), kommundirektör Maria Standar och ekonomichef Simon Lindau.

I paketet ingick förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, middag och övernattning i enkelrum.

Notan för hela konferensen landade på 35 130 kronor, exklusive moms.

Enligt Google Maps så tar det en kvart att köra från Nääs Fabriker, i Tollered, till Stora Torget i Alingsås.

Sedan dess har exempel på kommunens ansträngda ekonomi avlöst varandra. Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden beräknas gå back 30 miljoner kronor sammanlagt i år. I förra veckan klubbade socialnämnden igenom ett sparpaket på 16,9 miljoner kronor för nästa år.

Och i tisdags kunde AT berätta att Alingsås kommuns mycket ansträngda ekonomiska läge innebär ett konkret hot mot viktiga kommunala investeringar och utbyggnadsplaner.

”Behov av social samvaro”

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) svarar så här, i ett mejl till AT, om vad konferensen gav:

– Ett politiskt enigt beslut om ekonomiska ramar för
alla nämnder 2020-2022
vilket givit långsiktiga och hållbara planeringsförutsättningar.

Vem var det som beslutade att förlägga konferensen till just Nääs?

– I början av varje mandatperiod, när det är många nya politiker, genomför vi en gemensam konferens. Förslaget om Nääs kom från kommunledningskontoret på uppdrag från politiken.

Varför behövde ni vara på Nääs, och hur motiveras övernattning där, med tanke på att det tar en kvart att köra till Alingsås?

– Utöver att vi som kommunledning kunde nå ett enigt beslut så finns det i början av varje mandatperiod också behov av att vi lär känna varann under social samvaro. Fem av sju politiker i KSAU var nya på sitt uppdrag så behovet var stort.

Vad gav det att vara just där?

– En bra grund att stå på inför kommande utmaningar under mandatperioden. Samtalsklimatet i Rådhuset mellan ledning och opposition är mycket bra där vi ger och tar och finner konstruktiva lösningar. Politik på kommunal nivå handlar till stor del om relationer och gemensamt finna de beslut som är bäst för alingsåsarna.

”Aldrig lagt så lite på kurser”

Summan för konferensen är en mikroskopisk del av kommunens totala kostnader för kurser. Fakturan är bokförd på kontot 76500 som i kommunens kontoplan heter ”Avgifter för kurser mm”. Från den 1 januari 2018 till dags dato så är utfallet 10,9 miljoner kronor på kontot.

– Under samma period har kommunen omsatt över 4 miljarder, så kostnaden för kurser utgör 0,3 procent. Vi har nog historiskt aldrig lagt så lite pengar på kurser och konferenser, skriver Daniel Filipsson (M).

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.