Inför en visselblåsarfunktion värd namnet!

Alingsås

Att korruption urholkar förtroendet för den offentliga sektorn är ett stort problem. Där förekommer riggade upphandlingar, mutor, vänskapskorruption mm och Alingsås kommun är inget undantag.
Därför införs nu en sk visselblåsarfunktion i Alingsås kommun dit tjänstepersoner eller politiker anonymt kan anmäla upptäckta eller förmodade oegentligheter utan att få obehag för detta genom exempelvis olika repressalier eller utfrysning.
Den som trodde på ökad transparens och öppenhet tror dock fel. Hela visselblåsarfunktionen hamnar under kommunens säkerhetsorganisation där säkerhetschefen och kommunjuristen har den ledande rollen. Deras ansvar är dock att företräda kommunen som organisation och där finns inget ansvar eller avsikt att öppet redovisa eventuella oegentligheter eftersom detta i så fall skulle kunna tvinga kommunen till skadestånd eller dåligt renommé.
Visselblåsarfunktionen omfattar enbart personer inom kommunens organisation. Alltså omfattas exempelvis inte leverantörer till kommunen, föreningar eller enskilda medborgare. Alingsås kommun är relativt liten och en leverantör kan dra sig för att rapportera saker i rädsla för att bli drabbad direkt eller indirekt. En enskild person kan uppleva steget att anmäla alltför stort om vetskapen finns att man inte får vara anonym.
Jag tror att många upplever att Alingsås kommun arbetar på uppdrag åt invånarna/skattebetalarna. Därför är man också intresserad av att se att skattepengarna hamnar rätt. Därför bör en visselblåsarfunktion primärt ha invånarna som uppdragsgivare och full öppenhet ska råda förutom att anmälaren skyddas. Alla som sitter på information om eventuella oegentligheter bör kunna få lämna dessa utan rädsla utan att det kan ske anonymt på ett säkert sätt.

  • Erik Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.