Användningen av olja, kol och gas höjer temperaturen.
Användningen av olja, kol och gas höjer temperaturen. Bild: Kent Hallgren

Användningen av kol, olja och gas höjer temperaturen

Göran Johansson har rätt på några punkter, men har ändå fel. Självklart ska vi låta naturen ta hand om temperaturen. Problemet är ju att vi inte gör det!

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Isarnas, havens och växternas möjlighet att hålla klimatet stabilt hindras av bland annat de ökande utsläppen av växthusgaser och av de industriella jord- och skogsbruken, som tillåts fortsätta öka utsläppen av växthusgaser och minska skogarnas och växternas möjlighet att ta upp koldioxid ur atmosfären.

Svante Arrhenius fick nobelpriset i kemi, men han forskade i gränslandet mellan fysik och kemi och var professor i fysik, så missen var inte grov. Däremot var det Eunice Newton Foote som redan 1856 var först med att visa koldioxidens växthuseffekt genom experiment.

Det är när forskare gör om studier, för att försöka motbevisa det andra tidigare kommit fram till, som kunskap växer. Som god forskare korrigerade Svante Arrhenius sina beräkningar, när andra kunde visa att de inte stämde. Men de nya beräkningarna ändrade inte slutsatsen. Ökad koldioxid höjer temperaturen. På den tiden var de flesta övertygade om att varmare klimat skulle vara positivt. Ingen anade vad värmeökningen skulle leda till eller att starka ekonomiska och militära intressen skulle försöka tysta ner det vetenskapen visade. Kunskapen om temperaturstegringens negativa konsekvenser kom först på 50-talet, när oljeindustrin började forska på koldioxidens effekter. Resultaten valde de att dölja. Istället avlönades forskare för att förneka fakta.

Richard Feynman var en stor fysiker. Han blev det därför att han var nyfiken och ständigt ifrågasatte resultat. Hade han fått fortsatt leva, hade han troligen ändrat sig, när hans teser visade sig felaktiga och verkligheten, gång på gång, visade att teorierna om växthusgaser stämmer och att förändringarna i ekosystemen till och med går snabbare än vad klimatforskarnas klimatmodeller visar. Eller så hade han inte ändrat sig. Han hade ju arbetat för militärindustrin med att skapa atombomben. Kanske hade han, som så många andra, börjat arbeta för den, för militären, så viktiga oljeindustrin. Men det vet jag inte.

Nu är det visat att den oerhört snabba ökningen av jordens medeltemperatur som nu sker, inte har orsakats av naturliga faktorer, som variationer i gravitation och annat, vilket var Richard Feynmans teori.

Temperaturförändringarna har följt förändringarna i koldioxidhalten i hundratusentals år. Den historiskt snabbaste ökning av temperaturen startade när olja, kol och gas började användas.

Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet

LÄS MER:Klimatet sköter naturen, människan kan inte påverka

LÄS MER:Vi måste stoppa miljöförstöringen!

LÄS MER:Ökade växthusgaser leder till uppvärmning och extremväder

LÄS MER:Växthuset är ett bra exempel

LÄS MER:Sifferexercis i ett ickesvar från klimatgruppen

LÄS MER:En fråga om koldioxid till Alingsås Klimatgrupp

ANNONS