Arkitektkompetens på Bygg och miljö

Av AT 15/10 och 22/10 framgår att myndighetschefen för Bygg och miljö slutat.

ANNONS

Det blir en ny organisation i januari nästa år och enligt kommundirektören Maria Standar påbörjas rekrytering av en ny förvaltningschef för Bygg och miljö direkt. Enligt Maria Standar krävs för den nya chefen mer fokus på service och bemötande. Vidare anger Standar att "Vi ska vara rättssäkra och effektiva men det är lika viktigt att vara engagerad, nyfiken och lösningsfokuserad. Vi ska hjälpa folk att göra rätt."

Jag kan bara instämma med kommundirektören i dessa synpunkter. Vad jag saknar är tankar om vilken kompetens för övrigt som behövs i den nya förvaltningens organisation.

Det har i tidigare artiklar i AT framförts att det är viktigt med en god utformning av den byggda miljön. Alingsås har en vision om att bli Västsveriges vackraste kulturstad. För att inte detta ska bli tomma ord krävs enligt min uppfattning arkitektkompetens med husbyggnadsinriktning på den nya bygg- och miljöförvaltningen. Detta är mycket angeläget för att det ska bli ett komplett arbetslag på det nya kontoret.

Det behövs personal med kompetens i frågor som gäller bland annat miljö, byggnadsjuridik, byggnadsutformning samt inte minst byggnadsantikvariska frågor. Det sistnämnda särskilt viktigt eftersom Alingsås stadskärna utgör riksintresse för kulturminnesvården.

Alingsås kommun har sedan två år tillbaka inte längre någon stadsarkitekt. Detta tycker jag är mycket anmärkningsvärt med tanke på nämnda riksintresse och att befattningen funnits i Alingsås i en obruten följd sedan 1937. Jag vill alltså uppmana berörda tjänstemän och politiker att för staden och kommunen Alingsås bästa anställa arkitekter med husbyggnadsinriktning till den nya bygg- och miljöförvaltningen samt dessutom en stadsarkitekt med övergripande ansvar för frågor som gäller byggnadsutformning.

Ola Ljungman, f d stadsarkitekt

ANNONS