Mjörnstranden ska framför allt vara ett friluftsområde, skriver Vänsterpartiet.
Mjörnstranden ska framför allt vara ett friluftsområde, skriver Vänsterpartiet. Bild: Skärmbild

Bevara Mjörnstrandens öppna landskap

Vänsterpartiet anser att Mjörnstranden är en unik pärla, som med sin närhet till stadskärnan ska utformas så att den kan nyttjas av så många som möjligt.

ANNONS

Mjörnstranden ska framförallt vara ett friluftsområde för fri vistelse i naturen. Området ska inte upplevas bli ett nytt bostadsområde. Därför röstade vi nej till kommunens planprogram gällande exploatering av Mjörnstranden.

För oss är det mycket viktigt att den förändring som görs blir långsiktigt hållbar, att det inte kommer finnas skäl att ångra detta beslut. Den upplevelse av stillsam natur och öppet landskap som gör området särskilt i staden bör bibehållas. Samtidigt vill vi se en ökad tillgänglighet till bad och naturupplevelse. Det ska vara ett område som det är naturligt att nå på en promenad eller med cykel. Detta gör att några delar i planen bör utgå, men andra stärkas..

Vänsterpartiet är positivt till förslag om bryggor samt upprustning av strand och promenadvägar. Det är också viktigt att värna strandskyddet och låta stora delar av den lummighet som finns längs strandlinjen vara kvar, då den utgör en viktig biotop för många djur och växter.

Strandområdet mellan Playan och Lövekulle behöver främst en varsam upprustning, med förbättrad cykel- och gångväg och ytterligare tillgängliga badplatser. Men vi säger nej till utökad båthamn för dess negativa effekter på den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till platsen.

En plan som är förberedd för framtiden med liten klimatpåverkan måste ha en genomtänkt trafikplan. Kommunen bör prioritera förstärkt cykelinfrastruktur med helt separerade cykelbanor både till Mjörnstranden och i hela staden, utan att behöva exploatera detta område. En ökad trafik påverkar även djur och växter negativt, varför just minskad biltrafik är en så viktig fråga när det gäller Mjörnstranden.

Med kommande klimatförändringar blir det också allt viktigare att skydda arter och livsmiljöer för växter och djur. Det innebär inte bara att undvika att påverka just den plats där det nu finns en skyddsvärd art, utan det handlar om att bevara en typ av livsmiljö som gynnar biologisk mångfald även i framtiden. Området består dessutom till stor del av brukningsvärd jordbruksmark som måste bevaras och inte byggas på.

Sammanfattningsvis vill vi i Vänsterpartiet utveckla Mjörnstranden för att bevara områdets öppna landskap och förstärka möjligheterna att gå, cykla och bada utan att göra det på bekostnad av miljön. Rösta grönt i kommunvalet - Rösta på Vänsterpartiet!

Marcus Wallin, ordförande Vänsterpartiet Alingsås

Sanna Dabolins, vice ordförande Vänsterpartiet Alingsås

ANNONS