Debatt: Marknaden är ingen bra husse

Hunden är människans bästa vän. Men med dagens skyhöga priser på veterinärvård har vanligt folk svårt att ha råd med att hjälpa sina älskade husdjur när de blir sjuka. Den främsta bakomliggande orsaken är marknadsmisslyckanden. Vinstintresset har tagit över och trängt undan djurens behov av vård, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Vi har under de senaste årtiondena sett en rad avregleringar och privatiseringar som har lett till marknadsmisslyckanden med verkliga konsekvenser för svenska folket. Det gäller inte minst veterinärmarknaden. Idag är det två koncerner som kontrollerar nästan hela veterinärmarknaden. Den begränsade konkurrensen har orsakat skyhöga priser som drabbar hussar och mattar i hela landet. Riskkapitalisterna gör stora vinster på sjuka djur. Notan får vanliga djurägare betala.

Bara under 2023 har kostnaderna för veterinärvård i Sverige ökat med 25 procent. Inom Sverige är riskkapitalbolagen ofta betydligt dyrare än fristående veterinärer. Men prisskillnaderna mellan Sverige och andra europeiska länder är ännu större. Ett kejsarsnitt hos hund kostar normalt 2 100–6 300 kronor i Tyskland. I Sverige är genomsnittspriset 18 000 kronor. Ibland kan det till och med vara billigare att betala en resa till Spanien för att få djurvården utförd där än att få behandling hemma i Sverige. Så kan vi inte ha det.

ANNONS

Tusentals djurägare har under de senaste åren behövt välja mellan att antingen hamna hos Kronofogden eller att låta sina älskade djur lida utan nödvändig vård. Det är en helt orimlig situation. Både djurens välbefinnande och ekonomin för vanligt folk måste gå före riskkapitalisternas vinstjakt. Vi behöver städa upp i marknadskaoset.

Vi socialdemokrater föreslår därför följande för att öka konkurrensen och sänka kostnaderna:

  1. Krav på ökad pristransparens hos veterinärbolagen. Det ska vara lätt för djurägare att i förväg veta vad olika ingrepp kommer att kosta, även vid akuta fall.
  2. Krav på bättre jämförelseverktyg mellan försäkringsbolag. För att djurägare ska kunna välja behövs bättre jämförelseverktyg där flera viktiga parametrar ingår.
  3. Stoppa vinstintresset och återför makten till veterinärerna. I Frankrike får inte djursjukvård drivas i vinstintresse och veterinärer måste vara majoritetsägare i klinikerna. Även i Tyskland begränsas vinsterna genom tariffer. Vi vill utreda möjligheterna till liknande regler i Sverige.
  4. Säkerställ veterinärberedskap genom krav på privata aktörer. För att säkerställa djurs sjukvård oavsett tidpunkt på dygnet behöver även privata aktörer och inte bara distriktsveterinärerna säkerställa att det finns en beredskap i hela landet.

Att kunna ha en hund eller katt ska inte vara en klassfråga. Vi måste ta tillbaka kontrollen över djursjukvården.

Anna-Caren Sätherberg (S), gruppledare Miljö- och jordbruksutskottet

Sofia Skönnbrink (S), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Joakim Järrebring (S), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

ANNONS