Digitala skyltar, rätt ska vara rätt

Bäste Daniel Filipsson (M), tack för att du lyfter fram Centerpartiet i AT 22 oktober, men måste be att få göra en rättelse.

ANNONS
|

Först, det är korrekt att vi inte stödjer beslutet som det presenterades.

Vi reserverade oss mot beslutet som tagits med följande reservation till beslutet: ”Vi ser gärna att fler får information om händelser i vår kommun genom skyltning vid alla våra infarter. Men att avsätta kommunala medel för inköp och drift av just digitala skyltar längs E20 är inte prioriterat för centerpartiet, Alingsås. Om Alingsås näringsliv har intresse av investering och drift är vi beredda att bifalla nästa steg att söka tillstånd. Annars avslag eftersom vi inte vill avsätta de miljoner som förstudien visar att det kommer att kosta.”

Genom att engagera näringslivet och skapa ett Alingsås tillsammans med näringslivet kan vi både skapa ekonomiska besparingar för våra kommuninvånare och att inleda en kommunikation med näringslivet. Vi, Centerpartiet, är för att tillsammans med näringslivet lyfta vår kommun.

ANNONS

Jag vet ej varför du refererar till ”rabatt på köttfärs” och vad du tycker ska passa in. Jag vill upplysa om att det är Trafikverket som bestämmer vad skyltar längst med trafikerade vägar får innehålla

Zlatibor Sinik (C), ledamot kommunfullmäktige

ANNONS