Elbilar, laddning, laddstolpe
Elbilar, laddning, laddstolpe Bild: Olof Ohlsson

Du kan som privatperson minska koldioxidutsläppen

Ja, visst går det att nå ett eget årligt utsläpp på 1 ton koldioxid utan att lida. Inte inräknat min del av samhällets gemensamma utsläpp från infrastruktur, sjukvård, kultur m.m.

ANNONS

Bostad. Jag bor i ett ganska stort äldre hus med sex andra i tre hushåll. Mina utsläpp från boendet är strax under 200 kg koldioxid om året. Hälften kommer från eldning med pellets. Siffran kommer från VI-skogen. Utsläppens storlek beror på om pelletsen kommer från sågavfall eller från jungfrulig skog. En fjärdedel kommer från byggandet av huset och den siffran kan hållas nere om huset får ett långt liv. Huset är byggt med mycket trä, vilket ger ett koldioxidlager. En fjärdedel av utsläppen kommer från elen som är en blandning av egen solel, vindkraft och en del miljömärkt el.

Resor. Här ingår allt resande 2021. Vi åkte då 1010 mil med bil, varav 95 procent var med elbil. Då blev utsläppen från körningen 41 kg och utsläppen från tillverkningen av bilen 293 kg. Utsläppen från tillverkningen är större för en elbil. Bilen delas med flera och om den kommer att gå mer än de 15 000 mil vi räknat med så kommer den posten att sjunka.

Vi åkte till och från Gällivare med tåg och där blev utsläppen under ett halvt kilo. Med några hotellnätter blev slutnotan för det privata resandet 422 kg vilket är mer än dubbelt så mycket som från boendet.

Maten. Här har jag räknat in 250 kg från shopping. Det är lågt i förhållande till medel men jag köper kanske en tiondel av medelkonsumtionen av kläder och är en lågkonsument av elektronik m.m.

Maten står för 420 kg CO2-utsläpp räknat enligt VI-skogens kalkyl med två köttmiddagar i veckan. Vi äter kött flera dagar men vår köttilldelning per portion är låg, i medel strax över 100 gram. Vi köper en halv ren och ett lamm om året. Koldioxidutsläppen per kilo kött variera också mycket. Om djuren får mycket kraftfoder som soja och säd blir utsläppen högre än om djuren gå på naturbete. Får de antibiotika för tillväxthöjning dubblas utsläppen av växthusgasen metan. Djur som går på naturbete kan däremot hjälpa till att binda koldioxid genom att de främjar tillväxten av en grässvål. Så det är stor skillnad på kött och kött.

För drycken har jag räknat med 165 kg i utsläpp. Vi dricker ofta öl till middagen men då mest lättöl på returglas.

Alla poster kan ju bantas men det som just nu ger bäst resultat är att vi kör en delad elbil. Och ju mer bilen delas med andra desto lägre blir vår andel av tillverkningsutsläppen.

Och som 89 procent av världens folk flyger jag inte.

Stefan Bydén

ANNONS