En röst för ett nytt ledarskap

Centerpartiet går till val på tre prioriterade frågor: Företagande/byggande, klimat/miljö och att hela kommunen ska leva.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Vi kommer driva på för att förbättra kommunens kommunikation med näringslivet, återuppta en tillåtande bygglovshantering och uppdatera gamla detaljplaner. Vi vill att det ska vara enklare att bygga nytt, bygga om och bygga till.

På klimat- och miljöområdet vill vi erbjuda närodlad mat i kommunens verksamheter, värma upp kommunens fastigheter med förnybar energi och sätta solceller på taken. Vi vill också arbeta för en bra vattenkvalité vid våra badplatser. Vi ska ta vårt ansvar för klimatet och för en bra miljö.

I hela vår kommun, från norr till söder, vill vi säkra att det finns kommunal service som bra skolor, bibliotek och förutsättningar för fritidsaktiviteter för våra ungdomar. Möjligheten att resa kollektivt ska stärkas och vi ska fortsätta bygga gång- och cykelbanor. Man ska kunna bo och verka i hela kommunen.

Allt detta är vi redo att genomföra. Men det kommer inte att ske utan att Alingsås får ett nytt ledarskap.

Trots att Alingsås har alla förutsättningar, med ett rikt och varierat näringsliv, finns kommunen långt ner i företagsrankningen. Från att för drygt tio år sedan legat bland de 20 bästa kommunerna i Sverige är Alingsås nu på plats 228 av 290.

Det är många saker som visar att vi har utmaningar. Turerna kring samhällsbyggnad, upphandlingen av äldreboenden, förskolan Solkattens tillstånd, mottagandet av flyktingar från Ukraina, med mera, med mera.

Centerpartiet vill se att vi i kommunens alla möten ska ha fokus på möjligheter och lösningar. Vi är beredda att tillsammans med andra axla det ansvaret. Med politiken och med förvaltningarna, tillsammans med näringslivet och den ideella sektorn. En röst på oss är en röst på en nytt ledarskap i Alingsås kommun, för hela Alingsås kommuns bästa.

Annika Qarlsson, kommunkandidat för Centerpartiet

ANNONS