En stadig grund gör mig trygg och lyssnande

Vårt land vilar på en grundlag och värderingsgrund som baserar sig på kristen etik och moral.

ANNONS

Bland annat så finns i den kristna etiken ett grundfundament om att alla människor har samma okränkbara och unika värde. Utifrån detta blir min slutsats att jag ska behandla alla med värdighet och respekt oavsett åsikt, värderingar hudfärg eller ursprung. Med detta som grund blir det för mig fel att vägra samarbeta eller tala med någon på grund av hans eller hennes åsikt och grundvärderingar. Det är för mig helt främmande och rent av ovärdigt.

Jag tror att en kristen etik och moral uppmanar mig att tala och söka samarbeten med alla människor trots olika åsikter och grundvärderingar. Vi har ju samma människovärde. Vi kan ha helt olika grundvärderingar på vår väg till olika platser i livet men någonstans på korsas våra vägar och i de korsningarna måste vi kunna tala med varandra och samarbeta trots våra helt olika grundvärderingar och mål. Därför ser jag det som både klokt och medmänskligt att kunna samarbeta med alla i de sakfrågor som vi tycker lika och att inte samarbeta i de vi tycker olika. Det är för mig en värdig människosyn där alla är lika mycket värda.

Det finns självklart en risk med att prata och samarbeta med andra. Man kan bli påverkad…

Jag tror dock att om man är stadigt och väl grundad i sin ideologi eller tro så klarar man att stå rak även när vinden blåser åt olika håll.

Jag tycker det är tråkigt att valet oftast bara handlar om sakfrågor. För mig är den ideologiska grunden avgörande för vilket parti jag röstar på. Min åsikt är då att det finns ett parti som sticker ut och har en stadig grund som klarar av att prata med alla människor trots olika uppfattning och människosyn. Det kanske är just det som är skillnaden mot några av de andra partierna. Saknar man en tydlig och stabil ideologisk grund (läs Centern och Miljöpartiet) så har man inget att hålla sig i när det blåser och då blir man rädd och flyr. Sedan finns det ju även exempel där man haft en ideologisk grund men där makten blivit viktigare än ideologin (läs Socialdemokraterna) och även då blir det lätt att följa med i vindens riktning. Den kristdemokratiska ideologin är dock en stark grund att vara stadigt förankrad i oavsett vilket väder det är runt om kring.

Jag tror att vi måste våga prata och samarbeta med alla oavsett livsåskådning, tro, rötter eller människosyn om vi ska få vårt land att bli en ännu bättre plats!

Daniel Dalén, KD i Vårgårda

ANNONS