Generellt kulturhistoriskt skydd får inte hindra utvecklingen

Liberalerna i Alingsås vill ta bort generellt kulturhistoriskt skydd som begränsar utveckling för både samhälle och enskilda.

ANNONS

Inom flera områden i kommunen har olika former av kulturhistoriskt skydd beslutats om, som i vissa fall ger begränsningar för stora delar av en tätort. I Sollebrunn är t.ex. hela centrala Sollebrunn klassat som ett kulturskyddat område. Detta innebär ett extra hinder vid ansökan om bygglov för om- och tillbyggnader.

I norra kommundelen finns en rad byggnader med stort kulturhistoriskt värde och även områden, t.ex. området kring Erska kyrka. Dessa byggnader och miljöer ska självklart skyddas vid nybyggnation och exploatering.

Vi värjer oss däremot emot det omfattande och generella kulturhistoriska skyddet som innebär ytterligare svårigheter att utveckla ”Bjärkebygden”.

Vi vill revidera Kulturmiljöprogrammet så att generellt skydd och begränsningar tas bort, för att möjliggöra en sund utveckling. Därför har Liberalerna tagit upp denna fråga i samhällsbyggnadsnämnden.

Det gäller för samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige att göra om och göra rätt!

Ingela Andreen L, samhällsbyggnadsnämnden

Anita Brodén, L

Mikael Björk, L

ANNONS