Illustration kvinnomisshandel.
Illustration kvinnomisshandel. Bild: Gösta Axelsson

Huskurage för Vårgårdas bästa

Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av partnervåld varje år. Med detta följer att minst 150 000 barn upplever våld i hemmet.

ANNONS

Centerpartiet kräver krafttag för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Skärpt lagstiftning för sexualbrott och kvinnofridskränkning. Kriminalisera kontrollerande beteende. Det behövs förändring i synsätt och agerande i hela samhället så att det blir förövarens omständigheter som begränsas inte den våldsutsatta.

Tiden mellan dom och ikraftträdande är för lång och nya brott hinner begås. Fotboja under denna tid vore en lämplig åtgärd – för den utsattas säkerhets skull. Våldet sker lokalt, finns i vårt grannskap och våra sociala sammanhang.

Huskurage är en metod och arbetssätt, som innefattar information om våld i nära relationer, ger kunskap för hur man kan agera och vart man kan vända sig. Det handlar om att våga fråga, våga agera och våga larma. Grästorp kommun har just påbörjar arbetet – nu är det dags för krafttag i Vårgårda.

Huskurage i Vårgårda – för utsatta kvinnors och barns bästa.

Vårgårda Centerkvinnor

Birgit Kullingsjö (C)

Anneli Hermansson (C)

Veronica Nilsson (C)

Inga Olausson (C)

Marianne Andersson (C)

ANNONS