Ingen hänsyn tas till vårdverkligheten

Min kritik mot den svenska pandemistrategin handlar om att man valt en strategi som inte tagit hänsyn till hur vårdverkligheten ser ut.

ANNONS
|

Att man medvetet offrar personal genom åsidosättande av Arbetsmiljölagen och direkta lögner från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket om risker i arbetet. Som att hosta, nysningar, sång och tal mestadels ger stora droppar som faller till marken, att visir är ett bra skydd mot smitta eller för att förhindra smittspridning trots att studien man refererar till visar motsatsen, att munskydd skyddar vårdpersonal fast det inte skyddar folk ute i samhället, att folk utan symtom inte smittas etc.

Med tusentals smittade vårdpersonal som följd som sedan fört smittan vidare till gamla, sjuka och kollegor p.g.a. att man vägrat se över ventilation, infört munskydd inomhus i vårdmiljöer och vägrat agera på presymtomatisk och luftburen smitta. Är så besviken på Vänstern som endast precis som högerpartierna utnyttjar krisen för att ta egna politiska poänger.

ANNONS

Jag är besviken på politiker som av rädsla för opinion och kommande val valde borgfred och tystad debatt i den största kris vi upplevt på 100 år. När debatten om samhällets etiska val var så viktigt. Först när misslyckandet är ett faktum kryper oppositionen fram för att likt asätare få till sig sin del av den opinion som överger Regeringens arbetarfientliga och ickehumanistiska strategi.

Jag är besviken på politiker som lämnat över ansvaret till tjänstemän i landsting och kommuner som är totalt indoktrinerade i nyliberalt tänkande där budget går före moral och juridik. Organisationer med en utspridd tystnadskultur där "varumärket" utåt är så viktigt att man gör allt för att dölja missförhållanden. Där den som framför kritik om bristande vårdkvalitet och arbetsmiljö stämplas som orosmakare, uppviglare och svartlistas.

Hade man haft något intresse av att ta vår arbetsmiljö på allvar hade man redovisat och sammanställt statistik om smittade, sjuka och döda vårdarbetare. Hur skall man annars veta vari skyddsåtgärderna brister?

Med facit i hand är all smittad sjukvårdspersonal och tusentals arbetsskadeanmälningar en skam för offentliga arbetsgivare. Hade Sveriges vårdarbetsplatser varit en byggarbetsplats hade allihopa för länge sedan stängts ned av Arbetsmiljöverket och hotats av miljonviten och ansvariga chefer åtalats i domstol. Då kan jag lova att det hade fixats fram skyddsutrustning i en rasande fart.

Per-Anders Nordström, Sjuksköterska

ANNONS