Insändare: Dags för fler bostäder som passar oss äldre

För oss äldre har det blivit allt svårare att hitta tillgängliga och trygga bostäder som inte slukar hela pensionen, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Hem ljuva hem – så borde alla få känna. Men många kan i dag inte ens beskriva sin bostadssituation som dräglig. Vi har den senaste tiden sett dramatiska kurvor över hur bostadsbyggandet gått ner medan boendekostnaderna gått upp. För oss äldre har det blivit allt svårare att hitta tillgängliga och trygga bostäder som inte slukar hela pensionen.

Hälften av kommunerna i Västra Götalands län bedömer att de har underskott på bostadsmarknaden som helhet, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2024. Dessutom finns det för få bostäder med extra tillgänglighet, gemenskap och trygghet för äldre. I 14 kommuner är det underskott på seniorbostäder. I 21 kommuner finns det för få eller inga alls trygghetsbostäder. Därtill har 13 kommuner brist på särskilda boenden för äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

ANNONS

Det ser inte bättre ut i resten av landet. Trots det har regeringen i år halverat det statliga stödet till byggande av äldrebostäder. Dessutom är det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter under avveckling.

I rådande läge ser många pensionärer sig tvungna att bo kvar i hus och lägenheter som inte längre passar dem. SKPF Pensionärerna vill därför att både regeringen och kommunerna i länet agerar:

  • Återupprätta en sammanhållen social bostadspolitik. Regeringen måste ta ansvar – marknaden löser inte allt. Här har också kommunernas allmännyttiga bostadsbolag en central roll. Involvera även socialnämnderna mer i samhällsplaneringen och öka äldres inflytande genom att lyfta bostadsfrågor i de kommunala pensionärsråden.
  • Öka tillgången till olika bostäder för äldre. Regeringen och kommunerna behöver tillsammans se till att det byggs fler bostäder som passar pensionärers plånböcker. Återinför det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Utöka också det särskilda stödet för äldrebostäder.
  • Anpassa befintliga bostäder. Rusta upp äldre bostäder så att de tillgänglighetsanpassas med exempelvis hissar och breda dörrar utan trösklar. Här är statligt stöd till anpassningar viktigt
  • Bryt social isolering och öka tillgången till gemenskap. Boendet spelar roll i kampen mot ofrivillig ensamhet. Alltifrån hissar till föreningslokaler och lättillgängliga parker kan bidra till ett mer socialt liv.
  • Säkerställ tillräckligt med platser i särskilt boende för äldre. Alla äldre som har stora behov av vård och omsorg måste kunna få en plats – långa väntetider är ovärdigt.

Barbro Westergren, distriktsordförande SKPF Pensionärerna Västra Götaland

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna

ANNONS