Trots näringslivets centrala samhällsroll, sätter statliga och europeiska regler ständigt stopp för dess utveckling, skriver debattörerna.
Trots näringslivets centrala samhällsroll, sätter statliga och europeiska regler ständigt stopp för dess utveckling, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Insändare: Den europeiska byråkratin måste avregleras

Trots näringslivets centrala samhällsroll, sätter statliga och europeiska regler ständigt stopp för dess utveckling, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Var tredje jobb skapas av småföretag runt om i landet. Sveriges välfärd vilar i mångt och mycket på näringslivets axlar. Tyvärr hämmas företagarna av regleringar och byråkrati, som steg för steg misshandlar marknadsekonomin och konkurrensens möjligheter att utveckla verksamheterna. Utan företagen skulle Sverige vara en fattigare och sämre plats att leva på. För att växla upp takten i tillväxten, behöver både den nationella som europeiska politiken ställas om. För oss moderater är frågan om konkurrenskraften en av de viktigaste i junis Europaval.

Trots näringslivets centrala samhällsroll, sätter statliga och europeiska regler ständigt stopp för dess utveckling. Dyrbar tid förspills åt krokig byråkrati. Därmed blir den viktigaste åtgärden för att öka tillväxten att göra det enklare för företagare att verka. Att sjösätta avregleringar och minska byråkratin för företag, är således de billigaste reformerna för att stärka svensk ekonomi.

ANNONS

Regelbördan för företagen haglar in från fler håll än riksdagen. EU för i dagsläget en politik som försvårar för företagen. Samtidigt har EU en viktig roll att spela. EU måste fokusera mer på hur medlemsländerna tillsammans kan arbeta för att stärka företagens villkor, och hur vi kan stärka såväl svensk som europeisk konkurrenskraft gentemot andra kraftigt växande ekonomier. Den inre marknad måste utvecklas för att EU ska bli en attraktivare för aktörer att investera i. Den europeiska byråkratin som i dag lägger krokben för företag som vill expandera, måste kraftigt avregleras. Behovet av tillväxtreformer är för oss svenskar extra kritiskt, då vår tillväxttakt är sämst i EU. Sämst i den klass som blir omsprungen av kineser och amerikaner. Det är dags för förändring.

Ifall Sverige fortsatt ska vara konkurrenskraftigt måste politiken stå upp för entreprenörskap och kapitalism. Näringslivet är den största sektorn för tillväxt och jobb. Med ett starkt moderat inflytande i EU har Sveriges företagare en pålitlig vän att lita till.

Ludvig Anderström, valledare, 2:e vice distriktsordförande MUF Västra Götaland Västra

Alexander Svanevik, ordförande MUF Alingsås

ANNONS