Läraren behöver rätt förutsättningar med lagom stora grupper och tillgång till undervisningsmaterial. Föräldrarna behöver ge sina barn de bästa möjliga förutsättningar att lyssna på läraren och arbeta under lektionstid, skriver signaturen lärare och förälder med erfarenhet av både kaos och arbetsro.
Läraren behöver rätt förutsättningar med lagom stora grupper och tillgång till undervisningsmaterial. Föräldrarna behöver ge sina barn de bästa möjliga förutsättningar att lyssna på läraren och arbeta under lektionstid, skriver signaturen lärare och förälder med erfarenhet av både kaos och arbetsro. Bild: Lovisa Essunger

Insändare: Vi alla har ansvar för skolan

Läraren behöver rätt förutsättningar med lagom stora grupper och tillgång till undervisningsmaterial. Föräldrarna behöver ge sina barn de bästa möjliga förutsättningar att lyssna på läraren och arbeta under lektionstid, skriver signaturen lärare och förälder med erfarenhet av både kaos och arbetsro.

ANNONS

Svar till ”Vart är skolan på väg?”.

”Vart är skolan på väg och hur ska vi uppfostra våra barn när de kommer hem och är ledsna och besvikna på skolans agerande var och varannan dag” undrar en fundersam förälder? Frågan är oerhört komplex och har inget entydigt svar.

Alla barn har rätt till trygghet och god utbildning i skolan. Alla barn har rätt att få utvecklas, lära sig att fungera i grupp och lära sig det som kan behövas i framtiden.

Grupperna i skolan är ofta stora, lärarna kan vara nyutexaminerade, ha arbetat länge eller är kanske en vikarie, rekryterad direkt efter avslutat gymnasium. Förutsättningarna för att verksamheten ska fungera kan vara svåra. Ibland är ekonomin så pressad att inte ens förbrukningsmaterial som papper och pennor får köpas in.

ANNONS

Själva grundbulten för hela skolverksamheten är elever och lärare. Ansvaret för att Alingsås har en fungerande lärarkår ligger på rektorer och förvaltning. Ansvaret för barnen ligger till största del på föräldrarna.

En fungerande skolverksamhet genomsyras av att lärare och elever visar varandra respekt. Lärarna ska i den bästa av världar vara goda ledare i klassrummet och eleverna ska lyssna på lärarna och utföra sina skoluppgifter.

Elever som inte lyssnar på läraren behöver få hjälp att lära sig detta. Av vem? I första hand av föräldrarna naturligtvis. Det uppstår svårigheter i skolan när barn protesterar högljutt under lektionstid, ljudnivån kan bli hög, arbetsron är borta och några elever får huvudvärk och ont i magen av den oroliga skolmiljön.

Ansvaret för att skolan ska fungera ligger på oss alla. Läraren behöver rätt förutsättningar med lagom stora grupper och tillgång till undervisningsmaterial. Föräldrarna behöver ge sina barn de bästa möjliga förutsättningar att lyssna på läraren och arbeta under lektionstid. Ett råd till mitt lilla barn skulle kunna vara: ”Du, mitt älskade hjärta, ska sitta på din plats och göra som läraren säger även om alla andra skriker och hoppar på bänkarna.” Min uppfattning är att det skulle öka tryggheten och arbetsron för alla, både barn och vuxna i skolan.

Lärare och förälder med erfarenhet av både kaos och arbetsro

ANNONS