Det är nu vi har en möjlighet att skapa en stadig grund för våra barn, rädda barnen medan de fortfarande är barn, skriver insändarskribenterna. Genrebild.
Det är nu vi har en möjlighet att skapa en stadig grund för våra barn, rädda barnen medan de fortfarande är barn, skriver insändarskribenterna. Genrebild. Bild: Stig Hedstrom

Insändare: Vi är oroliga för våra elevers framtid

Det är nu vi har en möjlighet att skapa en stadig grund för våra barn, rädda barnen medan de fortfarande är barn, skriver insändarskribenterna.

ANNONS
|

Vi är många oroliga pedagoger från fritidshem i Alingsås kommun som är oroliga för våra elevers framtid. Vi står inför stora förändringar som kommer ske i höst som kommer leda till att skolorna förlorar resurser, trygg personal för elever, förutsättningar att se varje individ och dess svårigheter på grund av personalbrist, samt större elevgrupper på färre lärare. Detta kommer skapa en arbetsmiljö som inte är trygg för varken personal som arbetar i dessa alltför stora grupper, som i sin tur kommer leda till att fler elever inte kommer känna sig trygga. Resultatet av dessa neddragningar är något vi inte ens vågar tänka på, vi ser att detta kommer bli ett samhällsproblem som kommer kosta en saftig summa för att man valt att spara in på kort sikt.

ANNONS

Det är nu vi har en möjlighet att skapa en stadig grund för våra barn, rädda barnen medan de fortfarande är barn!

Vi måste sluta måla upp en bild som inte är sann, vi måste sluta med den tystnadskultur som finns i våra verksamheter i dagsläget! Vi går redan på knäna med för stora grupper, svåra arbetsmiljöer och för lite personal att kunna klara av alla uppgifter som vi har. När ska vi ta och göra oss hörda om inte nu, när vi står inför en stor förändring som missgynnar våra elever och våra kollegor? Uppmanas att lägga ner våra planerade aktiviteter och våra arbeten med mål mot skollag och läroplan, för att enbart tänka säkerhet, för att det saknas personal. Detta är inte vad vi har läst och utbildat oss till, att förvara barnen i våra lokaler!

Vi pedagoger och föräldrar vill våra barns bästa och sitter i samma båt och vi behöver höja våra röster tillsammans och rikta dessa åt rätt håll. Inte mot varandra. Vi är på samma sida där fokuset är på vad som är det bästa för barnen!

Hur ska vi pedagoger kunna arbeta och förmedla en framtidstro till barnen, när vi själva inte känner, ser eller har framtidstro?

Visst bör vi bygga nya skolor och fina lokaler, för det tycker vi barnen skall ha men om vi inte ser upp kommer det snart inte finnas någon som vill eller orkar arbeta på våra fritidshem?

En början på att kunna lösa våra problem ligger i att skolorna behöver komma högre upp i prioriteringar, där både statens och kommunens politiker väljer att satsa långsiktigt på våra elever. Lyssna på barnen och håll er till lagen.

Pedagoger i fritidshem i Alingsås kommun med många år inom yrket

ANNONS