Jag har sagt upp mig från drömjobbet!

Hemtjänsten och omsorg om de äldre i Alingsås har varit min arbete och yrkeskarriär under mer än trettio år.

ANNONS

Som undersköterska har jag arbetat dagar, kvällar och nätter. Det har varit ett fantastiskt roligt och betydelsefullt arbete där jag känt mig behövd och uppskattad, framförallt av de som jag arbetat och funnit till hands för.

De senaste åren har något hänt, det har blivit mycket tydligt. Nedskärningar och snålt tilltagen budget för hemtjänst och äldreomsorg har satt tydliga spår i verksamheten och personalens möjligheter att utföra ett bra arbete. Tidspressat schema och korta titta-till-besök försämrar kvaliteten för både personal och de som får omsorg, det finns inte tid för lugna möten och korta, vardagliga samtal under de tidspressade besöken. Dessutom har förändrade arbetstider med kortare pass för nattpersonalen påverkat arbetsdagens start- och sluttid för övrig arbetsstyrka. Jag har fått nog av försämrade arbetsförhållanden och låg lön! Jag har sagt upp mig!

Nu är jag alltid ledig på kvällar och helger. Jag har ett säsongsarbete under vår, sommar och höst. Nu ska jag rensa ogräs och sköta grönytor åt ett stort företag. Min ingångslön är densamma som jag hade efter mer än trettio år i vården. Hur jag ska försörja mig under vintern? Jag kanske kan gå in som timvikarie i hemtjänsten?

Malin Prelog, undersköterska som kandiderar för Vänsterpartiet Alingsås i kommunvalet

ANNONS