Ringhals 3
Ringhals 3 Bild: Dick Gillberg

Kärnkraftens risker förstoras

I slutet av september förra året sände Sveriges Television en dokumentär om kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl 1986. Av dokumentären framgick att det råder delade meningar om dess skadeverkningar.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Medan Greenpeace hävdar att den hittills resulterat i 80 000 dödsfall i cancer hävdar WHO (Världs-hälsoorganisationen) att antalet dödsfall i cancer till följd av olyckan kommer att stanna vid 4000 under en 80-årsperiod. Personligen litar jag mer på WHO. (Är jag ensam om detta?)

Experter, som intervjuades i dokumentären, intygade vidare att olyckan inte resulterat i några ärftliga cancerformer. En amerikansk cancerspecialist, som anlitades av myndigheterna i dåvarande Sovjetunionen efter olyckan, framhöll att de en miljon aborter som gjordes i Europa till följd av katastrofen gjordes helt i onödan. Oron för olyckan har därför varit ett större problem än själva olyckan enligt de intervjuade experterna.

Omgivningen kring det havererade kärnkraftverket har heller inte blivit ödelagd. Tvärtom har den förvandlats till en zon med blomstrande ekologisk mångfald till följd av att den blivit utrymd på människor. En viltvårdare, som intervjuades i dokumentären, intygade att berättelser om djur med två huvuden i området endast är skrönor. Att rödlistade djur som varg, björn och lo lever och frodas i den utrymda zonen är däremot fakta.

Detta är alltså verkligheten ett trettiotal år efter ett stort radioaktivt utsläpp i samband med den hittills värsta kärnkraftsolyckan. Till detta kan läggas att radioaktiv strålning avtar kraftigt med tiden, vilket minimerar de långsiktiga följderna av Tjernobylolyckan. Detta betyder inte att den skall förringas, men det ger ett perspektiv på vad som kan hända och inte hända om en viss radioaktivitet skulle läcka ut från långtidsförvaringen av högaktivt avfall i framtiden. Att experter är oeniga om hur länge en kopparkapsel garanterat är intakt är alltså inte samma sak som att en framtida katastrof kan bli verklighet för att det tar 100 000 år innan den radioaktiva strålningen från avfallet har klingat av helt. Redan efter 10 år har närmare 90 procent av den klingat av, och efter 100 år gäller samma sak över 99 procent av strålningen. (Källa: Faktaboken ”Kärnkraften, principer och problem” av Evelyn Sokolowski, fil dr i atomfysik och docent i reaktorfysik.)

Alingsås Klimatgrupp hävdar i en insändare att kärnkraften medför större utsläpp av koldioxid än solenergin och vindkraften sett till hela produktionskedjan. Motsatsen har hävdats i en annan insändare, också med hänvisning till en forskningsrapport. Det som borde räknas i sammanhanget är att samtliga tre energislag medför mycket små utsläpp av koldioxid.

Per Nattzén

LÄS MER:Är kärnkraft framtiden?

LÄS MER:Ställ inte kärnkraft mot vindkraft

LÄS MER:Kärnkraft är inte en stabil elleverantör

LÄS MER:Kärnkraft är varken svart eller vitt, det är grått

ANNONS