Kristina Grapenholm (L) skriver att Liberalerna inte vill ha åldersdiskriminering i vården. Partiet vill ha mammografi även efter 74 års ålder!
Kristina Grapenholm (L) skriver att Liberalerna inte vill ha åldersdiskriminering i vården. Partiet vill ha mammografi även efter 74 års ålder! Bild: Lisa Thanner

Mammografi även efter 74 år

Närmare 10 000 kvinnor insjuknar varje år i bröstcancer, vilket gör det till den vanligaste tumörsjukdomen hos svenska kvinnor.

ANNONS

20 procent är äldre än 74 år och dödligheten i denna åldersgrupp är större än hos yngre kvinnor, trots att sjukdomen har ett långsammare förlopp hos äldre kvinnor.(Socialstyrelsens statistikdatabas för cancer).

Glädjande är att tack vare regelbunden mammografiscreening, så har den totala dödligheten minskat. Ändå erbjuds inte mammografi till kvinnor över 74 år, trots att sjukdomen ökar med ålder, vilket är väl dokumenterat. I den åldersgrupp som kallas upptäcks två av tre fall, tack vare mammografi. Om även de äldre kvinnorna kallades skulle större andel upptäckas, då sjukdomen har ett långsammare förlopp hos äldre kvinnor och tumörer är vid mammografi lättare att upptäcka, då bröstvävnaden inte är lika tät som hos yngre kvinnor. Tidig upptäckt leder till betydligt bättre prognos.

Region Norrbotten är föregångare här med sitt beslut att erbjuda gratis mammografiscreening upp till 80 år. Fler regioner bör följa efter.

Att man idag inte erbjuder mammografi till kvinnor över 75 år beror på att det saknas forskning på denna åldersgrupp. Socialstyrelsen erkänner att det bara finns kunskap och studier på kvinnor upp till 74 år.

Mammografi även efter 74 års ålder! Liberalerna vill inte ha åldersdiskriminering i vården.

Kristina Grapenholm, Liberalerna (L), regionkandidat nr 2

ANNONS