Klockarebolet i Vårgårda. MP och V ifrågasätter att projektet är olönsamt och att Vårgårda Bostäders ekonomi är usel.
Klockarebolet i Vårgårda. MP och V ifrågasätter att projektet är olönsamt och att Vårgårda Bostäders ekonomi är usel. Bild: Arkcon Byggkonsulter/Andreas Carlsson

MP och V ifrågasätter uppgifter från Vårgårdabostäders VD

I februari skall kommunfullmäktige fatta ett avgörande beslut om Vårgårdabostäders projekt på Backgårdsgatan, som innefattar ett vätgassystem.

ANNONS

Vätgas är bra för att lagra solenergi och möjliggör självförsörjning av el. Autoliv i Vårgårda har förvarat vätgas i många år utan problem och i Mariestad byggs en förskola mitt i ett bostadsområde med solceller och vätgaslager på samma sätt som var tänkt i Vårgårda. Moderater från näringsutskottet i riksdagen har besökt Mariestad och säger att: "Vätgasen är en av lösningarna på klimatkrisen och den måste ta en större plats i energisystemet." EU satsar miljarder på vätgasteknologi och Sverige kommer inom kort att ha en nationell vätgasstrategi.

Vårgårdabostäders tillfälliga VD menar följande som kan ifrågasättas:

1) "Att projektet är olönsamt." Vi svarar att denna kalkyl har på flera punkter visats felaktig. Ett kompletterande underlag gjort av specialist inom tekniken och bidragsreglerna som tvärtom visar att det kostar mer att avbryta än att färdigställa.

2) "Budgeten har överskridits." Projektet har fördyrats av nyupptäckta fel som varit tvungna att åtgärdas för att få fastigheterna i nyskick. Trots det ligger byggkostnaden per kvadratmeter under rikssnittet (SCB 2019).

3) "Säkerheten med vätgastekniken är ett hinder." Tvärt om säger räddningstjänsten att säkra lösningar finns med teknik och övervakning. Liknande projekt färdigställs nu i Mariestad med brett stöd och stort medialt intresse.

4) "Jour-tjänster för att stötta räddningstjänsten kostar mer än vad vätgasen sparar." Detta är fel på två punkter. Vätgasen sparar mer än vad VD anför och bolaget har sedan 2010 avtal och rutiner för akuta händelser kring jourtid som kan kompletteras.

5) "Bolagets ekonomi är usel." Detta har sin grund i tillfälliga VD:s förändrade värderingsmodell. Det finns inget skäl att nedvärdera den egna ekonomin och frångå en i kommunen sedan tio år vedertagen och uppskattad värderingsmodell. Enligt denna är balansen i bolaget god.

Förtroendevalda behöver ta sitt uppdrag på största allvar, vilket kan vara både utmanande och arbetsamt. Att färdigställa Backgårdsgatan enligt plan innebär attraktivitet och stolthet för Vårgårda, minskade koldioxidutsläpp och långsiktigt hållbar ekonomi.

Gunnar Lennermo, kommunfullmäktigeledamot MP

Helen Persgren, kommunfullmäktigeledamot MP

Oskar Västfjäll, kommunfullmäktigeledamot V

Conny Rhedin, kommunfullmäktigeledamot V

LÄS MER:Bostadsbolagets VD svarar

ANNONS