Alingsås IF:s klubbmärke ändras inte.
Alingsås IF:s klubbmärke ändras inte.

Öppet brev gällande Alingsås IF Fotbolls klubbmärke

Det planerade bytet av klubbmärke i samband med sammanslagningen mellan Alingsås FC och Alingsås IF Fotboll har väckt mycket känslor. Vissa har varit glada. Andra ledsna, arga eller rädda.

ANNONS

Vi har tagit intryck av er som vill att vi bättre skall respektera Alingsås IF:s historiska klubbmärke. Till alla er vill vi säga att vi är ledsna för det inträffade, och vi ber om ursäkt.

Därför har vi idag förankrat med våra två styrelser att vi lägger ner processen med att byta till ett nytt klubbmärke.

Vi har också insett att vi inte kommunicerat tillräcklig väl om fördelarna med ett vidareutvecklat varumärke. Vi vill därför korrigera och förklara detta.

Inom kort genomförs sammanslagningen mellan Alingsås FC och Alingsås IF Fotboll. I beslutsunderlaget till de båda föreningarnas årsmöten i våras stod det följande om namn och varumärke:

• Namnet ska vara Alingsås IF Fotboll

• Huvudfärgerna skall vara grönt och vitt

• De två befintliga styrelserna ges i uppdrag att under fortsättningen av 2022 utforma ett modernt varumärke i enlighet med ovanstående verksamhetsidé, värderingar och vision. Varumärket skall locka spelare, ledare, volontärer, digitala följare, matchpublik samt sponsorer att investera tid och pengar i föreningens utveckling. Varumärket skall innehålla klubbmärke, grafisk profil och kommunikationsplattform.

De båda årsmötena beslutade bifalla förslaget. Texterna om namn och varumärke fanns med eftersom vi just beslutat om en ny verksamhetsidé som skulle inkludera damer, herrar, flickor och pojkar. En verksamhetsidé som också skulle inkludera bredd och elit. Detta är en omfattande utveckling av Alingsås IF Fotboll. En utveckling som syftar till att föreningen skall fortsätta vara attraktiv över lång tid.

För att skapa trovärdighet i utvecklingen behöver hela varumärket, och alla dess ingående delar, utvecklas. Där ingår även klubbmärket. Alingsås IF Fotboll kommer därför i stället att varsamt modifiera det nuvarande klubbmärket och detta för att ytterligare förstärka trovärdigheten i det nya. Även en mindre ändring blir en viktig symbol inför framtiden.

Denna process har som sagt väckt mycket känslor som visar på hur viktigt Alingsås IF Fotboll är för många. Här finns kraft och stort engagemang som vi nu tar med oss in i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Joakim Larsson, Ordförande Alingsås FC

Johan Bergman, Ordförande Alingsås IF Fotboll

LÄS MER:Varför är inte det gamla klubbmärket ett alternativ?

LÄS MER:Inte acceptabelt att byta AIF:s klubbemblem

ANNONS