Politiker i Alingsås - ta ert skolansvar nu!

Skolan är satt under stor press med i praktiken krav på nedskärningar eller ”effektiviseringar” varje år.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det vilar ett tungt ansvar på våra lokala politiker att agera för att bryta den utvecklingen. Sveriges Lärare kräver ett ansvarstagande kopplat till skolsektorn – och det är ni politiker som har det konkreta dagliga ansvaret för skolan idag.

Sedan årsskiftet finns det nya fackförbundet Sveriges Lärare med cirka 300 000 medlemmar. Landets lärare i alla delar av skolsystemet talar nu med förenad och stark stämma. Det kommer att märkas att vi är många som står enade. Självklart även i Alingsås!

Vi samlar nu oss kring ett antal frågor för att få till nödvändiga förändringar. Vi arbetar för:

1. En mer likvärdig skola och förskola för alla barn och elever.

2. Att krafttag görs för att stärka lärares arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen.

3. Att hela skolsektorn prioriteras under hela mandatperioden.

Här i Alingsås kräver vi också att politikerna ska komma till rätta med de höga sjuktalen.

Vi är i början på en ny mandatperiod och nu finns möjligheten att lyfta skolan. En möjlighet som våra politiker i Alingsås nu måste ta! Det krävs stora satsningar och skolan måste prioriteras, vilket kan innebära att annat får stå tillbaka. Ni kommunpolitiker behöver ge företräde åt skolan så att alla elever ska kunna klara sin skolgång och få en bra start i livet.

Vi i Sveriges Lärare känner dock stark oro över hur kommunerna klarar sitt finansieringsuppdrag. Det ekonomiskt besvärliga läget i kommunsektorn är bekymmersamt och det syns också här i Alingsås. Ju mer resurserna minskar, desto sämre blir undervisningens kvalitet. I slutändan är det eleverna som drabbas hårdast när kommunen sviker skolan.

I Sveriges Lärare slår vi fast att en god utbildning för barn och elever förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. I detta är tillräckliga resurser helt avgörande.

Som företrädare för Sveriges Lärare kräver vi nu att våra kommunpolitiker, som i dagsläget är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, tar sitt ansvar och ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser. Så lyder ert uppdrag!

Oskar Forssander, Lotta Bank, Ami Anderson ordförande för Sveriges Lärare i Alingsås

ANNONS