Politiker och tjänstemän från Alingsås kommun övernattade nyligen på Aspenäs herrgård i Lerum.
Politiker och tjänstemän från Alingsås kommun övernattade nyligen på Aspenäs herrgård i Lerum. Bild: Tobias Kjellberg

Politiker måste få träffas utanför de politiska rummen

Det är viktigt för alla arbetsgrupper i samhället att någon gång få komma till ett nytt ställe och få inspiration, skriver Jan Terneby.

ANNONS
|

Boris Jernskiegg har i AT ondgjort sig över en politiker- och tjänstemannaträff vid Aspenäs herrgård och menar att detta spär på ett politikerförakt i ekonomiskt svåra tider. Jag träffade en politiker häromdagen som hade varit med på denna träff och som relativt nybliven politiker var träffen uppskattad med bra utbildning och att också få möjlighet träffas som människor utanför politikerrollen på kvällen.

Turerna den senaste tiden kring länspolismästare Mats Löfving har visat hur viktigt det är att inte människan bakom yrkesrollen får glömmas bort. Jag tror Boris J missade något den kvällen att inte få umgås med kanske partipolitiskt oliktänkande som exempelvis V och MP. Många är ju inte heltidspolitiker utan har jobb och familj och annat att tänka på varför tiden inte alltid räcker till för möten av detta slag.

ANNONS

Jag har varit tjänsteman i närmre 40 år på landstings- och regionnivå och träffat många politiker. Min bild är att en majoritet gör ett mycket bra jobb, är pålästa, villiga att diskutera frågor ur olika perspektiv, lägger mycket tid på politikerjobbet och ställer upp på många möten, bland annat med civilsamhället för att föra dialog och öka förståelse för medborgarnas situation och synpunkter. Politikerna har kanske det svåraste jobbet av alla i sitt arbete att kunna väga olika intressen och synpunkter mot varandra – alltid några som är missnöjda. Det är viktigt för alla arbetsgrupper i samhället att någon gång få komma till ett nytt ställe och få inspiration, inte minst viktigt för våra folkvalda som har ett sådant oerhört viktigt arbete att värna demokrati och ett så gott liv som möjligt för medborgarna.

Tycker inte detta är värt att späda på det som kallas för politikerförakt. När det gäller politikerförakt så finns det naturligtvis i alla yrken och samhällsgrupper personer som missköter sig och som ska stå till svars för detta. men att träffas för inspiration, utbildning och umgänge är inte att missköta sig. Däremot borde debatten vara mer högljudd på nationell nivå när vi nu har riksdagsmän och till och med partiledare som inte visar respekt eller värdighet, utlovar löften som inte på något sätt kan hållas och andra populistiska utspel. Inte heller här borde det leda till politikerförakt utan till en fördjupad debatt om hur en dialog kan föras på ett mänskligt, respektfullt och konstruktivt sätt.

Jan Terneby

LÄS MER:Skolrobot inte aktuell för hemmasittare

LÄS MER:Åtalad politiker i Alingsås fortsätter – trots pågående rättsprocess

LÄS MER:Ölbryggaren i Alingsås hoppas på sänkt skatt: ”Vore jättebra”

ANNONS