Sveriges Rikes lagbok 2014 rättssal domstol rättsfall
Sveriges Rikes lagbok 2014 rättssal domstol rättsfall

Politiker står inte över lagen

Hur demokratiskt blir det om lagar kan köras över genom lokal myndighetsutövning?

ANNONS

”Jag ser det som ett sätt att granska om vi har en demokrati i Sverige. Är det politiker som bestämmer, eller ska tjänstemän bestämma allt?”, säger Boris Jernskiegg, före detta gruppledare för SD i Alingsås, i en intervju i AT 29/4. Han syftar på åtalet för tjänstefel mot elva tidigare politiker i samhällsbyggnadsnämnden i samband med beviljande av ett bygglov. Jernskiegg säger en del som är tänkvärt i intervjun, fast på den här punkten haltar hans resonemang. Detta kan belysas med följande tankeexperiment:

Socialnämnden fattar ett beslut om att omhänderta ett barn med motiveringen att föräldrarna är sverigedemokrater. De flesta inser nog att ett sådant beslut skulle vara lagvidrigt. Vore det fel om politikerna i denna hypotetiska socialnämnd skulle åtalas för tjänstefel? De flesta som upprörs över åtalet mot politikerna i samhällsbyggnadsnämnden skulle troligtvis svara nej på frågan.

Exemplet är medvetet drastiskt. Många invänder nog att det är skillnad mellan att samhället omhändertar barn olagligt och beviljar bygglov i strid med lagen. Och visst är det skillnad mellan det ena och det andra. En rättsstat kan dock aldrig bygga på att lagar och bestämmelser endast gäller i vissa fall, ty då ersätts den av rent godtycke. En rättsstat kan heller inte bygga på att endast tjänstemän kan åtalas för brott i samband med myndighetsutövning men aldrig valda politiker i kommunala nämnder, ty i så fall överges den för rättsstaten så fundamentala principen om likhet inför lagen. Lagar är dessutom beslutade av den folkvalda riksdagen. Hur demokratiskt blir det om dessa kan köras över genom lokal myndighetsutövning?

Om ett brott sedan har blivit begånget i det aktuella fallet blir en fråga för rätten.

Per Nattzén

LÄS MER:SD-toppen Boris Jernskiegg hoppar av som gruppledare

LÄS MER:Jernskiegg om sitt avhopp: ”Falskhet genomsyrar politiken”

LÄS MER:Boris Jernskiegg om avhoppet: ”Snart ingen demokrati kvar”

ANNONS