Politiker, vad är det ni inte förstår?

Snart är det dags att gå till valurnorna. Sedan förra valet för fyra år sedan har forskarsamhällets rapporter om klimat- och naturkrisen blivit alltmer frekventa och allvarliga.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Samtidigt har de stora partierna i riksdagen sänkt sina miljöambitioner. Det är djupt oroande. Vi kan inte vänta. Det krävs en kraftfull och långsiktig klimat- och miljöpolitik nu – inte i morgon.

Klimat- och naturkrisen blir allt värre och för med sig mänskligt lidande och förlust av biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem. I ett sådant allvarligt läge är det rimligt att förvänta sig att de stora politiska partierna inser allvaret och presenterar kraftfulla konkreta åtgärder för att stävja kriserna. Men så är det tyvärr inte.

Enligt en granskning av partiernas miljölöften som Naturskyddsföreningen genomfört saknas det en bred enighet om viktiga förslag om att stoppa naturkrisen, hejda klimatförändringarna och ställa om samhället. I stället ser vi partier som tävlar om att sänka bränslepriser och som vill låta det storskaliga skogsbruket fortsätta köra på som om allt var frid och fröjd.

Socialdemokraterna och Moderaterna uppvisar båda en svag och otillräcklig miljöpolitik inför valet. Partierna ställer sig enbart bakom vardera fem av 22 klimat- och miljöpolitiska förslag som Naturskyddsföreningen tagit fram och som samtliga partier fått svara på. Sverigedemokraterna, ställer sig endast bakom ett av de 22 förslagen.

Miljöpartiet ställer sig bakom flest förslag då det svarar ja till samtliga 22 förslag. Vänsterpartiet svarar ja till 20 av Naturskyddsföreningens förslag. Därefter kommer Liberalerna med 18 ja. Centerpartiet ställer sig bakom 13 förslag och Kristdemokraterna fem förslag.

Det behövs en omställning som tar hänsyn till både klimatet och den biologiska mångfalden. För att klara den omställning som krävs för både klimat och biologisk mångfald behövs en offensiv klimat- och miljöpolitik. För det krävs politiker som lyfter blicken och som är redo att fatta modiga beslut och genomföra långsiktiga och konkreta åtgärder.

Politiska beslut för en kraftfull omställning måste fattas idag och inte i framtiden. Nu måste alla politiker vakna upp och ta ert ansvar och gemensamt forma en ambitiös och långsiktig klimat- och miljöpolitik. Vi är djupt oroade.

Naturskyddsföreningen Alingsås

Mats Andersson, Pernilla Krantz, Jonas Sandstedt, Ingvar Andersson, Stefan Bydén Siri Nordberg och Sebastian Birgersson

ANNONS