Replik: Bjärkelyftet har fortsatt betydelse

Att på kort tid genomföra drastiska personalminskningar riskerar att slå sönder lärarnas möjligheter att se varje enskild elevs behov, stödja och förmedla kunskap, skriver Anita Brodén och Klas Åkerlund, underlättare i Bjärkelyftet.

ANNONS
|

Svar till ”Bjärkelyft? Nej, snarare tvärtom”.

Tack Elisabeth Sommar, samt övriga som skrivit angelägna insändare kring skolan i Bjärke.

Skolan har varit ett av fokusområdena i Bjärkelyftet- dialoger har förts med skolledning och berörda tjänstemän. Två pedagoger har genom en satsning, initierad och sponsrad av AHK mött elever, personal och ledning för coachning och dialog.

Många Bjärkebor har visat stort engagemang för barnens och för bygdens skull. Företagsetablering och utveckling är beroende av en skola med högt renommé, goda lärare samt en lyhörd skolledning som blir trogen Bjärke under längre tid.

Att på kort tid genomföra drastiska personalminskningar riskerar att slå sönder lärarnas möjligheter att se varje enskild elevs behov, stödja och förmedla kunskap.

ANNONS

Sollebrunns skola har en otroligt professionell lärarkår, ett fantastiskt utbytesprogram som berikat eleverna på många olika sätt. Dessutom finns ett starkt bygdeengagemang.

I våras utlovade berörda tjänstemän att besöka Bjärkelyftet under ett planerat höstmöte. Den planeringen sprack då besked gavs att det inte fanns intresse att komma till en form av medborgarsamtal där över 100 intresserade kommuninvånare deltagit.

Vi är ytterst medvetna om att budgetbeslut och dess konsekvenser ligger på Barn- och ungdomsnämndens bord utifrån ett tjänstemannaförslag.

Men vi är också väl medvetna om att civilsamhället kan vara en resurs att räkna med! Det var detta vi önskade lyfta med tjänstemännen.

Tillsamman får vi nu lägga in en högre växel för att säkerställa en stabil och trygg skolmiljö för våra lärare och elever.

Bjärkelyftet kan vara en kanal.

En uppdatering av övriga fokusområden som torgetutvecklingen, Bjärkehallens renovering samt bostadsbyggande återkommer vi till.

Anita Brodén och Klas Åkerlund, underlättare i Bjärkelyftet

LÄS MER:Insändare: Bjärkelyft? Nej, snarare tvärtom

LÄS MER:Insändare: När siffrorna är röda väger inte barnens mående särskilt tungt

LÄS MER:Insändare: Vi måste bryta med den destruktiva nedskärningspolitiken

LÄS MER:Insändare: Vem tar ansvar för barnens och samhällets framtid?

ANNONS