Joakim Järrebring och Anton César, Socialdemokraterna.
Joakim Järrebring och Anton César, Socialdemokraterna. Bild: Totte Vesterlund

Replik: Ny kärnkraft är dyr elkraft

Att som Stefan Svensson och Ingemar Kihlström, påstå, att ny kärnkraft behövs för att få ned elkostnaderna är mycket förvånande, skriver Joakim Järrebring och Anton César, Socialdemokraterna.

ANNONS
|

Svar till ”S klimatpolitik saknar både folklig förankring och en egen kompass”

Det är viktigt att vi som politiker för en konstruktiv dialog kring Sveriges energipolitik och den gröna omställningen. Sverige står inför betydande utmaningar, men att förenkla diskussionen till en fråga om att "städa upp" efter tidigare regeringars politik är varken rättvisande eller produktivt.

Det är korrekt att vi har en kritisk inställning till regeringens ensidiga fokus på kärnkraft som lösning på alla energi- och klimatutmaningar. Vår ambition har varit, och är fortfarande, att bredda energimixen, samtidigt som vi arbetar för att öka energieffektiviteten i hela samhället. Den energipolitiska debatten måste ha ökat fokus på att åstadkomma ett energisystem som levererar robusthet, leveranssäkerhet och låga energipriser och mindre handla om enskilda energislag.

ANNONS

Man kan såklart av olika anledningar vurma för kärnkraften, men att som Stefan Svensson och Ingemar Kihlström, påstå, att ny kärnkraft behövs för att få ned elkostnaderna är mycket förvånande. En anledning till att det inte byggts ny kärnkraft i Sverige trots att det varit tillåtet sedan energiöverenskommelsen 2015 är att ny kärnkraft är dyr elkraft och inte bär sig på marknaden. Det är därför Frankrike och Storbritannien får lägga stora skattesummor varje år i produktionsstöd till sina nya reaktorer. Det kan handla om 11 miljarder per år, per reaktor, i 35 års tid om villkoren kommer likna den i Storbritannien.

Ett problem är att energipolitiken under många decennier, oavsett färg på regeringen, inte hanterats i ett helhetsperspektiv. Vi är rädda att nuvarande regeringen går fel här med sitt ensidiga fokus på att bygga ny kärnkraft.

Angående frågan om reduktionsplikten är det viktigt att förstå att politik måste anpassas efter förändrade förutsättningar och ny kunskap. Vårt mål har alltid varit att skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna, samtidigt som vi ser till att politiken är hållbar ekonomiskt och socialt. Sju av åtta partier, inklusive Kristdemokraterna, var överens och stod bakom reduktionsplikten när den infördes.

Världsmarknadspriset på såväl råolja som biodrivmedel har ökat på ett sett som ingen hade förutsett när reduktionsplikten infördes, och de flesta partier, inklusive vi socialdemokrater har därför justerat vår politik på området. Men vi är fortsatt övertygade om behovet att öka vår beredskap och minska vårt beroende av import av fossila drivmedel från skurkstater och istället öka vår inhemska produktion av biodrivmedel.

Joakim Järrebring (S), riksdagsledamot

Anton César (S), kandidat i EU-valet

LÄS MER:Replik: Utsläppen ökar med KD:s politik

LÄS MER:Slutreplik: S klimatpolitik saknar både folklig förankring och en egen kompass

ANNONS