Replik: Populistiskt röstfiske från Socialdemokraterna

Socialdemokraterna ondgör sig över att det är billigare på mindre, fristående kliniker, vilket i själva verket är definitionen av en fungerande marknad; att priserna varierar och att kunden själv kan välja utförare, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Socialdemokraterna driver i sin insändare ”Marknaden är ingen bra husse” en debatt som i bästa fall är ett utslag av populistiskt röstfiske, i sämsta fall allvarligt menat. Gröna arbetsgivare, som företräder svensk djursjukvård, anser att det är olyckligt när ett politiskt parti bedriver debatt helt utan fakta. Var har man hämtat sin bild? Inte från branschen i alla fall.

  • Att ha råd att skaffa ett husdjur avgörs av ens ekonomi. På samma sätt som ekonomin avgör vilket foder och vilken försäkring man har råd med.
  • Svensk djursjukvård är inte en ”avreglerad” marknad med konsekvenser för det svenska folket. Det är en fungerande marknad med privata aktörer, precis som förr.
  • De två koncernerna kontrollerar inte hela veterinärmarknaden. De konkurrerar sinsemellan och med alla andra hundratals kliniker och djursjukhus.
  • Kostnaderna steg inte med 25 procent under 2023, som SCB angett, utan de steg med 6 procent enligt den undersökning som Gröna arbetsgivare genomfört bland sina medlemsföretag.
  • Det går inte att rakt av jämföra olika länders veterinärkostnad utan att ta hänsyn till faktorer som lönekostnader, regelverk och vårderbjudande.

Socialdemokraterna ondgör sig över att det är billigare på mindre, fristående kliniker, vilket i själva verket är definitionen av en fungerande marknad; att priserna varierar och att kunden själv kan välja utförare.

Det blir problematiskt om vinstintresse stoppas om vi inte istället ska ha offentligt finansierad djursjukvård. Vilka privata aktörer vill och kan bedriva privat verksamhet utan att få göra vinst? Samtidigt önskar både Socialdemokraterna och staten att privata veterinärer ska avlasta distriktsveterinärernas jourverksamhet enligt en ny statlig utredning. Detta går inte ihop.

ANNONS

Vi har full förståelse för att man kan reagera på kostnaderna när ens älskade djur är sjukt. Närmare 90 procent av hundägarna ser idag sitt djur som en familjemedlem. Men det har medfört att djurägare idag också kräver bästa möjliga vård för sitt djur, oavsett om det är ett komplicerat benbrott eller en cancerbehandling. Sjukdomar man förr avlivade för behandlas idag, ibland kostsamt.

Att skaffa djur är både en kostnad och ett ansvar. Idag lägger vi också ner betydligt mer pengar på våra djur, för andra saker än sjukvård. Det är leksaker, kläder, burar till bilen, specialkost, trimning av päls, försäkringar och dagis. Makten ligger hos djurägaren, både valet att skaffa ett djur och hur mycket pengar man är beredd att lägga.

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Emma Terander, chef arbetsmarknad och branschansvarig Svensk Djursjukvård

ANNONS