Vi säkrar resurser till hälso- och sjukvården, och skjuter utöver regerings sena och otillräckliga stöd till ytterligare en miljard, skriver Carina Örgård (V),Helen Eliasson (S) och Madeleine Jonsson (MP) och för Rödgrön Ledning i Västra Götalandsregionen.
Vi säkrar resurser till hälso- och sjukvården, och skjuter utöver regerings sena och otillräckliga stöd till ytterligare en miljard, skriver Carina Örgård (V),Helen Eliasson (S) och Madeleine Jonsson (MP) och för Rödgrön Ledning i Västra Götalandsregionen. Bild: José Lagunas Vargas

Replik: Sjukvården i Västra Götaland i fokus trots regeringens passivitet

Västra Götalandsregionens rödgröna ledning står upp för invånarnas välfärd och sjukvård genom att agera beslutsamt och ansvarsfullt inför den akuta sjukvårdskrisen. Vi säkrar resurser till hälso- och sjukvården, och skjuter utöver regerings sena och otillräckliga stöd till ytterligare en miljard, skriver Carina Örgård (V), Madeleine Jonsson (MP) och Helen Eliasson (S) för Rödgrön Ledning i Västra Götalandsregionen.

ANNONS

Svar till: ”Socialdemokraternas löfte om en köfri vård alltmer avlägset”.

Kristdemokraternas beskyllningar för en ökning av underskotten i sjukvården förbiser den verkliga bilden av våra ansträngningar för att hantera den akuta sjukvårdskrisen. De svåra ekonomiska omständigheterna inom sjukvården i Västra Götaland kräver ansvarsfulla ageranden och konkreta åtgärder. Därför har vi i Rödgrön Ledning beslutat att tilldela en extra miljard till sjukvården: en tydlig signal om vår prioritering av invånarnas hälsa och välbefinnande.

Det är anmärkningsvärt att Kristdemokraterna, det enda partiet med ansvar för sjukvården nationellt, väljer att motsätta sig ytterligare resurser till sjukvården i vår region. Hur kan vi förvänta oss att lösa den nationella vårdkrisen när partier som KD vägrar att ta sitt ansvar och stödja de åtgärder som krävs?

ANNONS

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömning visar att behovet är betydligt större än det stöd som Tidö-regeringen aviserat. Skillnaden är avsevärd och oacceptabel. Vi håller oss inte passiva inför regeringens brist på agerande; vi tar ansvar där regeringen sviker. Regeringen måste också inse att en stark beredskap inte bara innefattar pansarvagnar, utan också ett starkt samhälle med en stark sjukvård. Då håller inte de nuvarande nedskärningarna.

Vårt beslut att avlasta hälso- och sjukvårdens verksamheter och skapar nödvändigt utrymme för sjukhusen att undvika kortsiktiga sparåtgärder och nedskärningar. Genom att göra detta prioriterar vi sjukvårdens tillgänglighet och personalens arbetsmiljö i Västra Götaland. Alla invånare i vår region ska kunna lita på sjukvården finns tillgänglig när man behöver den, oavsett var man kommer ifrån, var man bor eller vilken ekonomi man har. I regionfullmäktige påstod du Stefan att det skulle vara skadligt för vården att få detta tillskott. Vi tycker att du bör förklara vad du menar med detta inte minst för vårdens medarbetare som dagligen brottas med ökade kostnader och krav att göra mer med samma eller mindre resurser?

Slutligen, istället för att kritisera våra åtgärder för att rädda västsvenskarnas vård, bör Stefan Svensson vända sig mot sin egen regering och kräva att de tar ansvar för den nationella vårdkrisen. Att skylla på oss för att agera ansvarsfullt är en distraktion från den verkliga frågan: hur kunde regeringen låta vårdkrisen gå så här långt?

Helén Eliasson (S), gruppledare, regionstyrelsens ordförande

Carina Örgård (V), gruppledare

Madeleine Jonsson (MP), gruppledare

LÄS MER:Insändare: Socialdemokraternas löfte om en köfri vård alltmer avlägset

ANNONS