Socialdemokraterna attackerar friskolorna, men pratar inte om skolans stora problem.  PISA-mätningarna visar att svensk skola presterat allt sämre under 2000-talet. Det skriver Stefan Svensson (KD).
Socialdemokraterna attackerar friskolorna, men pratar inte om skolans stora problem. PISA-mätningarna visar att svensk skola presterat allt sämre under 2000-talet. Det skriver Stefan Svensson (KD). Bild: Stefan Bennhage

Socialdemokraternas friskolejakt skymmer skolans verkliga problem

Det går knappt en dag utan att den socialdemokratiskt ledda regeringen attackerar friskolorna i Sverige. Det finns flera problem med detta. Dels innebär det en oro för alla föräldrar som gjort ett aktivt val och valt en friskola för sina barn.

ANNONS
|

Det är illa nog. Än värre är att de verkliga problemen inom skolan kommer i skymundan. Vikten av en syndabock tjänar ett syfte – att dölja regeringens egna tillkortakommanden.

Sanningen är att endast 16 procent av alla grundskoleelever idag går i en friskola. 84 procent gör det inte. Av Sveriges 28 sämsta skolor är endast två friskolor. Vad de återkommande PISA-mätningarna däremot visat är hur svensk skola presterat allt sämre under 2000-talet. Den lilla förbättring som skönjdes 2018 visade sig vara ett luftslott då ett felaktigt antal utrikesfödda elever plockats bort, i strid med OECD:s officiella regelverk.

Sverige har halkat efter i såväl läsförståelse som matematik och naturvetenskap. Likaså presterar pojkar sämre än flickor. Till detta kan läggas ett alltför lågt intresse att utbilda sig till lärare med alltför många obehöriga lärare som följd. Siffrorna talar sitt tydliga språk. 15,2 procent av eleverna i Västra Götalandsregionen (VGR) lämnade i våras grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är ovanstående typ av problem som borde sysselsätta regeringens största parti.

ANNONS

VGR tar skolans utmaningar på allvar och driver tillsammans med kommunerna ”Kraftsamling fullföljda studier”. Tidiga insatser för familjer i behov av stöd påverkar möjligheterna till goda resultat i skolan. För att nå bästa möjliga kvalité på dessa insatser krävs att skola, elevhälsa, socialtjänst och sjukvård samverkar väl.

Kunde även socialdemokraterna agera konstruktivt vore mycket vunnet. Att använda skolan som ett politiskt slagträ och attackera icke-kommunala huvudmän kanske kan ge några marginalröster men gynnar inte svensk skola. Vi kristdemokrater betackar oss för den typen av vulgär retorik. Istället bedömer vi skolor utifrån dess resultat, inte vem som driver dem.

Stefan Svensson (Kd), ledamot i regionfullmäktige

ANNONS