Hemtjänstpersonal och brukare.
Hemtjänstpersonal och brukare. Bild: Stefan Bennhage

Uppmärksamma Hemtjänstens dag med att lyssna på arbetstagarna

Den 27 januari är det hemtjänstens dag. Inom hemtjänsten organiserar vi i Kommunal vårdbiträden och undersköterskor.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Personalen gör ett fantastiskt jobb men jobbvardagen är samtidigt en ständig kamp mot klockan. Vi vet efter år av forskning och utredningar att dåliga villkor i omsorgen gör verksamheten sämre. Men nu är läget akut och något måste göras. Vi kan inte nöja oss med en hemtjänst där minutscheman, bristande arbetsmiljö och för få kollegor är normen. Äldreomsorgen har högst andel sjukskrivningar på hela den svenska arbetsmarknaden. Det är hög tid att lyssna på arbetstagare, omsorgstagare och forskning genom att staka ut en annan väg framåt.

Här är våra förslag:

• Styrningen av hemtjänst ska vara baserad på tillit till arbetstagarna. Slopa den strikta minutstyrningen. Äldre människors komplexa och varierande behov går inte att förutse eller planera på detaljnivå utifrån generella schabloner. Hemtjänsten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande. Så skapas bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

• Arbetstagarna ska medverka vid planering och anpassning av arbetsinsatser. Hemtjänstteamet (inklusive den fasta omsorgskontakten) runt omsorgstagaren ska ges tillit och ansvar att på bästa sätt anpassa arbetsveckan utifrån de äldres individuella behov.

• Involvera arbetstagarna vid framtagning och upphandling av nya tekniska lösningar. Minutstyrning av hemtjänsten är ofta inbyggd i digitala ledningssystem. Genom att arbetstagare involveras i framtagning och upphandling kan nya tekniska lösningar bli mer ändamålsenliga.

• Håll isär biståndsbedömning och kostnadsansvar. Att biståndshandläggare pressas att bevilja mindre stöd för att hålla budget skapar en ohållbar situation, inte minst för de som ska utföra omsorgen.

• Inför nationella riktlinjer om rätt bemanning. För att tillit och handlingsfrihet ska få genomslag måste grundbemanningen inom hemtjänsten öka. Kommunal vill se riktlinjer som omfattar krav på ett lägsta antal heltidsanställda per äldre.

• Avskaffa lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten där den införts. LOV innebär en strukturellt inbyggd risk för permanenta “effektiviseringar” i form av osäkra anställningar, låg bemanning och snål minutstyrning för både privat- och offentliganställda.

Anneli Sporrong, ordförande Kommunal HAV (Herrljunga, Alingsås och Vårgårda) och Anna Ross Leü, ordförande Kommunal Vänerväst

ANNONS