I många områden sjunker grundvattennivån drastiskt p.g.a. slöseriet med vatten, skriver Alingsås Klimatgrupp.
I många områden sjunker grundvattennivån drastiskt p.g.a. slöseriet med vatten, skriver Alingsås Klimatgrupp. Bild: Katrin Niklasson

Utan vatten inget liv!

Isarna, haven och skogarna bidrar tillsammans med den biologiska mångfalden till att hålla klimatet stabilt.

ANNONS

Ändå exploateras naturen långt över gränsen för vad ekosystemen tål. Varje tum på jorden är påverkad av människan. Gruvdrift, oljeutvinning, trafik, jordbruk, textilindustri och mycket annat tillåts förorena vattendrag. I många områden sjunker grundvattennivån drastiskt p.g.a. slöseriet med vatten.

Allteftersom glaciärerna smälter bort kommer miljarder människor i områdena runt om att först drabbas av kraftiga översvämningar som förorenar dricksvattnet och redan om 30-40 år kommer de att drabbas av svår vattenbrist. I områden runt regnskogarna kommer nederbörden från vatten som avdunstar från mark och växter. Där minskar nu tillgången på vatten p.g.a. att stora företag tillåtas bränna ner och avverka regnskogarna.

Europas minskande färskvattentillgångar orsakas av ökad vattenanvändning, stigande temperaturer och smältande glaciärer. Samtidigt ökar risken för skyfall när Atlanten blir varmare och avdunstningen från detta hav ökar. Därför ökar behoven av skydd mot både översvämningar och torka.

Samtidigt som flera EU-länder lider av allt större vattenbrist, så finns över 20 procent av EU:s vattenförekomster i Sverige. Hur vi förvaltar vattnet kan därför komma att få betydelse för många fler än för oss som bor här. Trots det tillåts Sveriges krigsmakt att läcka ut PFAS-ämnen från Karlsborgs flygplats till Vättern, som är Europas största vattentäkt. Gruvbolag tillåts provborra vid sjöar och vattendrag och lantbrukare sprider gödning och bekämpningsmedel som förorenar vattnet. Av de ca 22 600 kemiska ämnen som släpps ut varje år på EU:s marknad, har närmare 70 procent inte ens utretts vad gäller effekt på miljö och människors hälsa.

I vattenbristens spår har tillgång till rent vatten blivit en politisk fråga och många har redan tvingats fly sina hem och sina hemländer på grund av vattenbrist. Trots att de tidigt industrialiserade länderna har orsakat klimatkrisen, så drabbas främst de fattiga i deras tidigare kolonier.

Om jorden ska förbli beboelig för människor och om alla människor ska få samma rätt till ett värdigt liv krävs rättvisa. För att lindra klimatkrisen måste nu kraftfulla åtgärder till. Vi har inte längre råd att inte ha råd. Klimat- och miljöåtgärder måste få kosta.

Alingsås Klimatgrupp

ANNONS