Utred öppen nattakut i Alingsås

Det finns fortfarande politiker i Alingsås som fortsätter att göra siffror från gammal statistik till en sanning!

ANNONS

Statistiken kommer från år 2003 och är 20 år gamla. De siffrorna användes i beslutet att stänga nattakuten i Alingsås. Att använda gamla inaktuella siffror är att ljuga alla rakt i ansiktet.

En ny utredning bör göras, som tar upp helheten. Presentera nya färska siffror om behovet av akutsjukvård och behovet av ambulanssjukvård nattetid. En sann bild från idag.

Denna utredning bör snarast göras. Det finns flera politiker i Alingsås som ställer sig bakom en ny utredning. Man kan inte som politiker gå ut och säga att för få söker vård nattetid, innan den nya utredningen gjorts.

Rösta på politiker som arbetar för en nattöppen akut och som vill förbättra för ambulanssjukvården och säger ja till en ny utredning som använder aktuella siffror.

I vår FB-grupp finns många olika människor och gruppen växer. Många har olika erfarenheter av sjukvård, ambulanssjukvård med mera. Flera har berättat om sina erfarenheter om det negativa med stängd nattakut och för få ambulanser.

Att ha stängd nattakut i Alingsås och för få ambulanser, som måste köra patienter till andra sjukhus nattetid är inte problemfritt!

Vi som vill ha nattöppen akutmottagning på Alingsås sjukhus

ANNONS