Alingsås lasarett.
Alingsås lasarett. Bild: Katrin Niklasson

Vänsterpartiets vallöften i regionvalet

Hälso- och sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor när de ska välja parti. Det är regionerna som styr hälso- och sjukvården i hela landet, ändå kallas valet till regionfullmäktige för ”det glömda valet”.

ANNONS

Det är valet som i år blir bortglömt i fighten om röd/grön eller blå/brun ledning av Sverige. I kommunvalet gäller lokala frågor och många väljare känner personligen någon av de olika kandidaterna.

Det är de förtroendevalda i Västra Götalandsregionen som har den största delen av ansvaret för hälso- och sjukvården för 1,7 miljoner invånare i Västra Götaland. Det behöver vi påminna oss om när politiker på riksnivå tycker till om vården.

Vården är vårt viktigaste uppgift i regionpolitiken, men kollektivtrafiken har också stor betydelse i många människors vardag.

Vi i Vänsterpartiet i Västra Götaland har gett några vallöften:

* Det behövs mer pengar till vården. Vi har 1,5 miljarder mer än de andra partierna till vård. Det behövs för att få bort vårdköerna och ge bättre tillgänglighet till primärvård och psykiatri.

* Vårdfrågor är också personalfrågor. Vi vill få slut på lönediskrimineringen av de som jobbar i kvinnodominerade vårdyrken. Alla måste ha en lön som går att leva på. Med sextimmarsdag som heltidsnorm skulle fler välja vårdyrken. Fler skulle trivas och orka arbeta ett långt arbetsliv med Västra Götalandsregionen som arbetsgivare i en bra arbetsmiljö med kortare arbetstid.

* Vi behöver både sänka biljettpriserna hos Västtrafik och bygga ut trafiken utanför storstäderna. Idag är det för dyrt för att åka kollektivt. Vi vill att alla ska ha råd att åka med och att kollektivtrafiken bättre ska kunna ersätta privatbilismen.

* Klimatkrisen är på allvar. Vi kan inte fortsätta förbruka vårt gemensamma jordklot som vi gör. Vänsterpartiet Västra Götaland vill utlysa klimatnödläge och låta alla beslut i regionen bidra till att klara klimatmålen. Vi ger 100 miljoner mer till Miljönämnden för att de ska samverka med andra aktörer, för minskade koldioxidutsläpp och för att värna den biologiska mångfalden.

Carina Örgård (v) regionrådskandidat

Maria Adrell (v) första kandidat till regionfullmäktige i Väst

ANNONS