Integritetspolicy

Stampen Lokala Medier Aktiebolag, org. nr. 556220-1052, Polhemsplatsen 5, 405 02 Göteborg, inklusive dotterbolaget Mediebolaget Västkusten AB, org. nr. 556726-8577, och koncernbolaget Ortstidningar i Väst AB, org nr. 556262-8312, (kallas nedan ”Tidningen”) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Tidningen.

Din integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

1. Vår behandling av personuppgifter

1.1 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 • Namn,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Mosaic-kod (t.o.m. 30 juni 2018), personnummer, födelsedatum och kön
 • Kunduppgifter, såsom kundnummer, användarnamn och lösenord
 • Uppgifter i annonser du publicerar
 • Uppgifter i inlägg eller kommentarer på vårt kundforum
 • Uppgifter i ditt tävlingsbidrag
 • Matpreferenser
 • Prenumerationsuppgifter, såsom tidningstitel, avtalstid, pris, kampanjkod, stoppkod m.m.
 • Betalningsinformation, såsom kortuppgifter, kontouppgifter, fakturaadress, uppgifter om eventuella skulder till oss, uppgifter om dina betalningar och annan information om dina köp
 • Uppgifter relaterade till reklamationer och uppsägning
 • Uppgifter relaterade till dina kontakter med oss via exempelvis telefon (inspelning), e-post och post samt våra marknadsaktiviteter och försäljningskanaler mot dig
 • Information om den hård- och mjukvara du använder och dess inställningar
 • IP-nummer
 • Information om dina surfvanor, inklusive bl.a. din geografisk plats, sessionstid, vilka externa sidor du tidigare har besökt, vilka sidor du besöker hos oss, dina intressen, ditt PaywayID, digital yieldID, artikelID samt information om din övriga användning av våra tjänster och produkter.

I de fall vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig får vi tillgång till dem från våra samarbetspartners som hjälper oss med exempelvis marknadsföring, kvalitetssäkring, försäljning, bokningar, betalningslösningar och distribution, eller från officiella register såsom SPAR.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och vi kan därför även komma att behandla sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

1.2 Varför, enligt vilken rättslig grund och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

För administration av kundförhållande

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, personnummer, kunduppgifter, prenumerationsuppgifter, betalningsinformation, uppgifter om dina kontakter med oss, inklusive inspelningar av våra telefonsamtal med dig, samt IP-nummer i syfte att administrera din prenumeration, tillhandahålla våra produkter och tjänster samt i övrigt fullfölja våra åtaganden gentemot dig som prenumerant. Det innefattar tillhandahållande och administration av ditt personliga konto på vår hemsida, kundservice, distribution av papperstidningen, hantering av betalningar samt övrig administration inom ramen för kundförhållandet. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är i denna del att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig om att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera vårt kundförhållande med dig behandlas så länge du är kund hos oss och således har en aktiv prenumeration eller har kvar ditt konto på hemsidan. Information om hur du använder vår hemsida när du inte är inloggad sparas dock i högst sex månader.

För kvalitetssäkring av vår verksamhet

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, IP-nummer och uppgifter om dina kontakter med oss i syfte att kvalitetssäkra, utveckla och förbättra vår verksamhet samt genomföra kundundersökningar. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möta dina behov, ge dig bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

De uppgifter vi behandlar om dig för att kvalitetssäkra vår verksamhet sparas så länge du är kund hos oss – därefter rensas du ur våra system inom ett år. Resultatet av våra kundundersökningar redovisas alltid i anonymiserad form, vilket innebär att vi inte behandlar några personuppgifter för detta ändamål efter att vi har skickat personuppgifterna för genomförande av kundundersökningen.

För statistik

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, prenumerationsuppgifter, personnummer (för att få reda på ditt kön och din ålder), uppgifter om reklamationer eller uppsägning samt uppgifter om dina kontakter med oss i syfte att ta fram statistik och analyser om prenumerationer som finns och har funnits tecknade hos oss. Om du slutar vara prenumerant hos oss behåller vi enbart avidentifierad data när du rensats ur kundregistret och därmed behandlar vi inte längre personuppgifter om dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att över tid kunna utvärdera kvaliteten på våra produkter och tjänster och utveckla dessa för framtiden. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

De personuppgifter som vi behandlar om dig för statistik sparas fram till dess att vi skickar dessa till analysverktyget. Resultatet som vi får tillbaka av analysverktyget redovisas i anonymiserad form, vilket innebär att vi inte behandlar några personuppgifter för detta ändamål efter att vi har skickat personuppgifterna för genomförandet av den statistiska analysen.

För hantering av reklamationer och uppsägning m.m.

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, prenumerationsuppgifter, kunduppgifter, betalningsinformation, uppgifter relaterade till reklamationer och uppsägning samt uppgifter relaterade till dina kontakter med oss i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att returnera produkter eller ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsmålsansvar gentemot oss. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt konsumentlagstiftningen.

Personuppgifter som vi behandlar för hantering av reklamationer och uppsägningar behandlas under den tid som vi enligt lag eller vårt avtal med dig har dessa rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.

För tävlingar

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, prenumerationsuppgifter samt uppgifter i ditt tävlingsbidrag i syfte att möjliggöra för dig att vara med i våra tävlingar och på så sätt kunna vinna fina priser. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tävlingar. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tävlingar till dig.

Personuppgifter som vi behandlar för tävlingar sparas till dess att aktuell tävling är avslutad.

För försäljning av privatannonser

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, uppgifter i annonser du publicerar samt uppgifter relaterade till dina kontakter med oss i syfte att tillhandahålla och sälja utrymme för privatannonser i tidningen och på hemsidan. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig om att publicera din annons. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig avseende din annonsering.

Personuppgifter som vi behandlar för försäljning av privatannonser sparas under fyra månader från att annonsen produceras.

För biljettförsäljning och bokningar vid evenemang

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter och matpreferenser i syfte att administrera försäljning av biljetter samt bokningar till evenemang. Vi behandlar också personnummer och kontouppgifter i händelse av att vi behöver återbetala pengar till dig, t.ex. om ett evenemang blir inställt. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig om att tillhandahålla denna tjänst. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda denna tjänst eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig i samband med evenemanget.

De personuppgifter vi behandlar för biljettförsäljning och bokningar av evenemang sparas i 120 dagar från genomfört evenemang.

För marknadsföring

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, kunduppgifter, mosaickod, födelsedatum, kön, prenumerationsuppgifter, betalningsinformation, information om dina surfvanor, information om den hård- och mjukvara du använder, IP-nummer, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss samt uppgifter relaterade till reklamationer och uppsägning, i syfte att kontakta dig och erbjuda och marknadsföra våra produkter och tjänster. Marknadsföringen kan exempelvis ske i form av nyhetsbrev och kampanjerbjudanden via e-post, sms och post. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du har tackat nej till marknadsföring från oss kommer vi såklart inte att skicka marknadsföring till dig.

Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under ett år från att ditt kundförhållande med oss upphör. Du kommer alltså att få marknadsföring från oss under hela kundtiden, dvs. under tiden som du har en aktiv prenumeration eller ett aktivt konto hos oss, och upp till ett år från att vi senast levererade produkter eller tjänster till dig, såvida du inte har meddelat att du inte vill ta emot detta.

För administration av vårt kundforum

Vi behandlar namn, e-postadress, IP-nummer samt uppgifter i inlägg eller kommentarer på vårt kundforum för att tillhandahålla och administrera vårt kundforum. I forumet kan du posta inlägg och få svar på frågor som rör din prenumeration och annat som har samband med vårt kundförhållande. Vi kommer att publicera ditt namn publikt tillsammans med ditt inlägg. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda en så bra och effektiv kundservice som möjligt. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Du har dock alltid möjlighet att begära att vi ska ta bort dina uppgifter från forumet. Det gör du genom att anmäla ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, så kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Personuppgifter som vi behandlar för att administrera vårt kundforum behandlas i [fem] år från din publicering, såvida du inte har meddelat att du vill få ditt inlägg raderat.

För automatiserat beslutsfattande och profilering

För att kunna utveckla våra produkter och tjänster, förbättra vår marknadsföring, vår kunskap om våra kunder samt våra erbjudanden till dig, kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera dina personuppgifter. Sådana uppgifter är namn, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-nummer, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor, information om den hård- och mjukvara du använder, mosaickod, födelsedatum, kön, prenumerationsuppgifter samt betalningsinformation. Vi ger dig sedan automatiskt anpassad information i form av artiklar, erbjudanden och annonser på vår hemsida som är relevanta för dig baserat på resultatet av vår analys av dina intressen och ditt användarbeteende (s.k. profilering). Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som har rättsliga följder för dig eller som på liknande sätt skulle påverka dig i betydande grad. Den rättsliga grunden för vår behandling i denna del är vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att, i högsta möjliga utsträckning och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig tjänster och produkter som matchar dina intressen, önskemål och behov.

Personuppgifter som vi behandlar för automatiserat beslutsfattande och profilering sparas under tiden du är kund hos oss och upp till ett år efter att din prenumeration eller ditt konto har avslutats. För dig som inte är kund hos oss sparar vi dina uppgifter för detta ändamål under sex månader.

För bokföring

Vi behandlar uppgifter om transaktioner mellan oss och dig för bokföringsändamål. Vi kommer av den anledningen att behandla namn, kontaktuppgifter, kunduppgifter, prenumerationsuppgifter, uppgifter relaterade till reklamationer och uppsägning samt betalningsinformation. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss att bokföra de transaktioner som sker inom ramen för vår verksamhet.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år från utgången av det kalenderår då det aktuella räkenskapsåret avslutades.

2. Behandling av personnummer

Vi behandlar ditt personnummer endast när det är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi använder ditt personnummer i så begränsad utsträckning som möjligt. De situationer där vi kan komma att behandla ditt personnummer är när vi behöver identifiera dig i kundtjänstärenden såsom när du köper eller ändrar en prenumeration, när du skapar ett konto på hemsidan, när du betalar via autogiro och när vi analyserar vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster. För att säkerställa att dina uppgifter inte kommer till fel person behandlar vi också ditt personnummer när du begär information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, när du begär att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga, när du ber oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig eller när vi ger dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

3. Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till vårt moderbolag Stampen Media AB och andra bolag ingående i Stampen Media koncernen. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas distributörer i samband med tidningsdistribution, finansiella institut som tillhandahåller betalningslösningar samt marknadsundersökningsföretag som genomför profilering av potentiella och befintliga kunder på marknaden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till annonspartners, advokatbyråer, revisionsbyråer, inkassoföretag, betaltjänstleverantörer och sociala medier. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för den behandling som de gör av dina personuppgifter.

Vi kan också lämna dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Tidningens tillgångar.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Tidningen och Tidningens samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Tidningen att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

4. Lagringstid

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Lagringstiden för dina personuppgifter anges under respektive ändamål i punkt 1.2 ovan. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

5. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

5.1 Din rätt till information och tillgång
Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

5.2 Din rätt till rättelse och radering
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges EU:s databeskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.

5.3 Din rätt att invända mot direktmarknadsföring
Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 6. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

5.4 Din rätt att kräva begränsning
Under vissa förutsättnings som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

5.5 Din rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

5.6 Din rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 6. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

6. Kontakta tidningen

Här hittar du våra kontaktuppgifter:

Vi har rätt att ensidigt ändra denna integritetspolicy. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att den justerade integritetspolicyn har gjorts tillgänglig för dig på vår hemsida eller via utskick från oss.