Leif Brunnegård skriver under pseudonymen Håkansson.
Leif Brunnegård skriver under pseudonymen Håkansson. Bild: Jenny Schagerlind

Bagara behövde förnicklater synvinkel

Ja tänkte ja sulle berätta um ett örke sum ä försvunnet. Ja hade dä örket för en sjutti år sen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

En del kallat för springchas, men dä hette la egentligen springpajk. Ja sprang nog aldri, men ja körde paketcykel. Di fleste affärera hade en springpajk, men ja tror inte att kläaffärera å di affärera sum di kalla Hatt & Möss hade springpajka.

Ja va springpajk te Calle Billis järnhandel. Ja körde mest tell fabriker å böggen å där feck en ingen drecks. Mina kompisa sum jobba i speceriaffärer å bagerier, di va ja lite avundsjuker på. Di körde hem varer tell hemmafruera å di va generösa mä drecksen. Men på julafta feck vi sum jobba te Calle Billis ena månadslön i juleklapp.

Vi öppna affärn halv nie på môran, å stängde klocka sex på kvällen, utom på lördara, då stängde vi klocka fyra. På söndara va alla affärera stängda. Springpajken börja dan mä att åka te järnvägsstation å hämta paketer. Bönnera å landhandlara ringde ôfta å beställde varer sum di velle att vi sulle skecka mä mjölkabilen. Dä kom rätt många mjölkabiler te mejeriet i Vårgårda på môran å förmeddan å dä gällde för springpajken å veta hur dags de olika bilera geck tebakers så han feck mä varera sum va beställda.

Så ringde di frå fabrikera å böggfirmera å beställde varer å dum sulle sprinpajken leverera mä ens. Att ha en femtikilos cementsäck på pakethôllarn fram va inte så lätt. Hade en ena järnstång eller ett rör sum va sex meter långt fastsatt på ramen kunne va nervöst, en feck ju inte vingla te å knuffa te nôken aen trafikant.

När en inte hade nôka ärenden å köra ut, då sulle chasen packa spik inne ve desken. All spik kom i lôder mä rätt mö spik i. En del kunder behövde bara ha hundra spik. Då sulle dä finnas sôdda paket i di fleste längdera å dä sulle sprinpajken se te att dä allti fanns.

När affärn va stängder på kvällen, då hade springpajken en vekti uppgeft kvar. Då sulle han sopa hele affärn, å dä va inte så skôjit, för di andre geck ju hem så han blev själver ena stunn. Å när han geck hem sulle han se te att alla dôrera va låsta.

En skura aldri gôlvet i affärn, dä va ett sletet trägôlv. Nôka gånger um årt sulle gôlvet oljas in. Dä gjorde sprinpajken ätter stängedags på lördan å dä tog ett par timma. Dä va ena särskilder blanning sum en blanna te nere i källarn.

Mina arbetskamrater va snälla ve springpajken, men i bagerit va di inte snälla. När di fått en nur springpajk sa di ten nôken utå di fôrste dara att han sulle gå in i cykelaffärn breve å köpa en förnicklater synvinkel. Han feck mä säk en peng. Expediten titta i lôdera å sa att di va tyvärr slut, men gå te järnaffärn va rådet. Tyvärr va synvinkla slut här mä. Fråga på kemikalieaffärn, va deras råd. Men dän handlarn va snällare å sa: Di bara lurar däk, din stackare. När den stackars pajken kom tebakers te bagerit ble han utskrattater. Stackars pajk.

Håkansson

ANNONS