”Frågan är om jag någonsin vänt blad med sådan frenesi”

En okänd ung flicka hittas mördad i ett vattendrag i Falkenbergstrakten. Hon är gravt undernärd, håret är avrakat, maginnehållet består av djurfoder och slaktavfall, naglarna är nedskavda, fingertopparna blodiga – allt tyder på att hon hållits fången under en längre tid.