Högfärd, dä går aldri över

Nu ä dä la två år sen vi börja å få höra talas um en uschel sjuke sum di fått i Kina. Att den sulle komma hit dä kunne en la aldri tänka säk.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Men dä geck fortare än kveckt, bara nôka veker, å vi feck en massa förhôllningsregler. Vi sulle gni in näva mä sprit, vi sulle tvätta näva umsôrgsfullt mä tvål å vatten, å vi feck inte träffa fôlk hur sum helst. Men dä sulle la snart gå över, trodde vi.

Ätter nôka veker, ja hûgar inte riktit när dä va, läste ja i AT, att di fått vattenbrist inne i Vårgårda så di va tvongna å spara på vattent.

Ätter nôka veker, ja hûgar inte riktit när dä va, läste ja i AT, att di fått vattenbrist inne i Vårgårda så di va tvongna å spara på vattent. Då slo dä mäk, att dä kanske berodde på Coronan. Nu när samhällsborna börjat tvätta näva umsôrgsfullt, då geck dä ôt så mö vatten så dä nästan to slut. Di hade la inte tvättat näva så mö tidiare.

Mi mamma sa ôfta nä ja va liten, att ja sulle tvätta mäk um halsen å i öra bätter. Ja töckte la dä va onödit. En sönda satt ja bakum smen i missionshust. Då feck ja se, att han va lite skrynklir i nacken, å där såg ja att han va rätt svarter. Då tänkta ja, att dä ä allt bäst att ja gär sum mamma säjer, annars kanske ja blir sum smen när ja blir gammel.

Att smen va soti i nacken va la inte så kônstit. Han geck ute i smia hele dara, å dä rök la en hel del. Å så på söndan, när han sulle gå te missionshust, slo han upp lite vatten i handfatet sum sto i komoden. Kanske fanns dä lite ljummet vatten i reservoaren ve vespisen, å så blaska han å näva, ansektet å halsen. Um han nöcka Palmolivtvårn va la inte så säkert. Dä ä lättare å bli rener um halsen nu för tia.

Ve högtidlia tellfällen kunne pappa å morfar dela ena flaska Skattefritt. Dä va besker dreck sum påminner um lättöl.

Hemma te vårat va dä ingen sum nöcka start. Ve högtidlia tellfällen kunne pappa å morfar dela ena flaska Skattefritt. Dä va besker dreck sum påminner um lättöl. Men ja hade allt sett nôka gubba sum geck lite vinglit iblann.

En da sulle pappan te ett par utå mina lekkamrater åka te grannsockna å leverera en fölonge. Han frågte ôss barn um vi velle åka mä, å dä av gevet att vi velle. Vi sulle ju få åka i den fine åkevangen. Resa geck bra å fölongen geck snällt breve si mamma. Men vi töckte allt att dä va sund åt fölongen att han inte sulle få följa mä si mamma tebakers.

Så ble vi inbjudna på kaffe å saft. Te påtårn slo tanta bara upp lite kaffe i gubbas kôppa, sen kom ho mä en butell å föllde på fullt i kôppa. På nôket sätt försto ja att dä va sprit. När vi satte ôss på vangen för å åka hem va ja orolir um farbror Herbert sulle kunna köra hem när han drocket sprit, så ja föreslo att ja sulle ta hann um tömmera å köra tebakers. Dä feck ja.

En gubbe hade vart i stan å han hade provsmakat nôket han köpt.

Å så va dä gubben på bussen sum geck Öra-Jäla-Falköping. En gubbe hade vart i stan å han hade provsmakat nôket han köpt. När han kom upp i bussen, satte han säk umma nôka damer. Di kände säk besvärata å flötta på säk. Då sa gubben: Ja ä fuller, där går över, men högfärd, dä går aldri över.

ANNONS