Förening & församling

Under denna vinjett i tidningen presenterar vi vad som händer och sker i det lokala församlings- och föreningslivet.

Här kan du både skicka in information om aktuella arrangemang och rapporter från händelser som är av allmänintresse.

Markera i formuläret om det handlar om en text inför ett arrangemang eller om det är ett efterhandsreferat.
I båda fallen går det även att bifoga bild. Vill du skicka in mer än en bild, så gör en ny sändning och skriv bara att bilden hör till den andra texten. OBS! Använd inte å, ä eller ö i bildens namn. Då krånglar uppladdningen.

Textlängden är begränsad för att göra det hela mer läsvänligt. Därför är det viktigt att innehållet bara omfattar det som verkligen är av allmänintresse.

Vid eventuella oklarheter går det bra att kontakta redaktionen för ytterligare anvisningar.
red@alingtid.se
0322-67 00 40