Fastighetsägarna vill höja hyrorna i Alingsås med 15 procent

42 privata fastighetsägare i Alingsås och Vårgårda har redan nu meddelat att de vill höja hyrorna med 15 respektive 14,5 procent från den 1 januari 2025. Detta har fått Hyresgästföreningen att rasa.
– Det är ett förhandlingsspel som skapar oro, säger Stefan Lindborg, förstaförhandlare på Hyresgäst­föreningen.