Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Yvonne Olsson
Bild: Yvonne Olsson

Cykelväg på Noltorp stängs av för ombyggnad

Alingsås kommun ska bygga om gång- och cykelvägen på Nyebrogatans västra sida. Arbetet påbörjas nu i slutet av mars och kommer pågå under större delen av 2021. Trafiken kommer helt eller delvis att stängas av under tiden.

LÄS MER: Ny GC-väg på Kungegårdsgatan

Ombyggnationen sker genom breddning av utrymmet för gående och cyklister, målad separering för fotgängare och cyklister och riktningsseparering för cyklister.

Under arbetets gång kommer Nyebrogatan helt eller delvis stängas av och fordonstrafiken kommer ledas om. Även ett antal busslinjer kommer påverkas.

Kommunen skriver på sin hemsida och uppmanar invånarna till att följa skyltade anvisningar och sänka farten när man passerar.

Belysningen kommer också förbättras och förtätas längs sträckan för att öka tryggheten och tillgängligheten. Flera delar av sträckan får även utökade grönytor med planteringar för att underlätta dagvattenhantering och försköna trafikrummet. Därutöver förbättras VA-infrastrukturen genom att gamla brunnar och ledningar byts ut mot nya för att förlänga livslängden.

I projektet ingår även ett antal hastighetssänkande åtgärder för fordonstrafiken i form av upphöjda passager och avsmalnande av körbanan.

LÄS MER: Gång- och cykelbana stängs under trädfällning

LÄS MER: Cyklister, ni får skärp er!