Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Solkattens förskola i Sollebrunn. Bild: Katrin Niklasson
Solkattens förskola i Sollebrunn. Bild: Katrin Niklasson

Förskola i Sollebrunn hotas med nedläggning

Förskolan Solkatten i Sollebrunn riskerar nedläggning eftersom Alingsås kommun anser att förskolan brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett besked som chockar:
– Att man inte har haft en dialog gör det naturligtvis väldigt chockerande, säger skolchef Louise Björk.

Under flera år har den privatägda förskolan Solkatten i Sollebrunn fått förelägganden från Alingsås kommun om brister i deras systematiska kvalitetsarbete. En process som började 2017 då Barn- och ungdomsnämnden efter tillsyn ansåg att förskolan brast i sitt kvalitetsarbete.

– Det ärendet från 2017 är avslutat och där fick förskolan godkänt, säger Louise Björk.

Två år senare konstaterar kommunen att förskolan fortfarande brister i sitt arbete och får ett ytterligare föreläggande tillsammans med ett vite om 85 000 kronor.

– 2019 hade vi en ny tillsyn där vi fick ett vite utdömt från kommunen. Det gick till Förvaltningsrätten där förskolan också fick rätt, konstaterar Louise Björk.

Efter Förvaltningsrättens dom och ytterligare kompletteringar som skickas in till kommunen har det enligt Solkatten varit tyst, fram till den 28 september i år. Då får förskolan ett mejl som informerar att Barn- och ungdomsnämnden ska ta ett beslut om att eventuellt dra in Solkattens tillstånd att bedriva verksamhet.

– Vi ställer oss jättefrågande till detta. Barnen har det bra på förskolan, föräldrarna är väldigt nöjda och vi har en god kvalité på vår utbildning. Det är ett oproportionerligt beslut i förhållande till det kommunen i så fall skulle påtala som en brist, berättar Louise Björk.

Riktar kritik mot kommunen

Samtidigt som mejlet går ut till Solkatten får även vårdnadshavare på förskolan ett informationsbrev om ärendet.

– Vårdnadshavarna är både ledsna, arga och bestörta. De vill naturligtvis ha kvar deras förskola som de är nöjda och känner sig trygga med, berättar Louise Björk.

Hon riktar stark kritik mot kommunen och deras hantering av ärendet, som hon beskriver som bristfällig.

– Vi anser att ärendegången har tagit för lång tid och att man inte är konkret, utan att det är ganska luddigt kring hur ärendet har haft sin gång, säger Louise Björk.

Enligt Louise Björk har det inte skett någon kommunikation parterna emellan sedan november förra året.

– Man blir ju också förvånad över att man ska ha hittat så pass stora brister, men ändå känner att verksamheten får pågå i ett år utan att man återkopplar, säger hon.

”Barnen har det bra på förskolan”

Kraven på systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del av skollagen och enligt Skolverket är arbetet avgörande för alla barns och elevers utveckling. Arbetet görs genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen. Ett arbete som enligt skolchef Louise Björk bestäms av förskolan:

–Det arbetet äger varje enskild förskola att bedriva på det sätt som passar verksamheten bäst. Så det finns väl egentligen inga brister att påtala. Sen om man inte utläser det på samma sätt, det är naturligtvis en skillnad.

Den 19 oktober kommer Barn- och ungdomsnämnden ta ställning i ärendet och i ett protokoll daterat den 5 oktober i år föreslår Barn- och ungdomsförvaltningen att nämnden ska återkalla Solkattens tillstånd. Detta då de fortfarande inte möter kraven rörande erfarenhet, insikt, ekonomiska förutsättningar eller lämplighet för bedrivande av verksamhet enligt skollagen.

Samtidigt berättar Louise Björk att kommunen inte anser att barnen far illa på förskolan:

– Vi har fått bekräftelse från kommunen att de anser att barnen har det bra på förskolan och att verksamheten håller god kvalité för barnen.

Vad tror ni att nämnden kommer att ta för beslut?

– Vi har inte en aning, vi får förlita oss till att de politikerna som sitter i nämnden har insikt och förstår vad det handlar om och inte bara går på förvaltningens presentation.

Alingsås Tidning har varit i kontakt med Helena Balte, förvaltningschef på Barn- och ungdomsförvaltningen som inte återkommit.