Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt AT
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Boris Jernskiegg, Sverigedemokraterna, konstaterade att det är sällan som fullmäktige är så enigt som när naturvårdsprogrammet antogs. Bild: Totte Vesterlund

Fullmäktige antog naturvårdsprogram

Ett enigt kommunfullmäktige antog i kväll ett naturvårdsprogram för de kommande fem åren.
– Det är sällan vi är så här eniga i det här rummet, sa Boris Jernskiegg, Sverigedemokraterna.

Om årets första sammanträde var ideologiskt laddat, med en livlig Lov-debatt, så var det andra dess raka motsats. Ärendena betades av i rask takt och ett enigt fullmäktige klubbade, ackompanjerad av en hyllningskör från talarstolen, igenom naturvårdsprogram för kommunen 2020-2025.

Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att samordna genomförandet av det, och att se över åtgärdsplanen och återkomma med förslag på åtgärder som kan genomföras inom befintlig ram.

Programmet är övergripande, men även ett hjälpmedel och verktyg för fysisk planering och annan typ av exploatering av mark. Det innehåller också en beskrivning av naturen i Alingsås och en förteckning över områden med höga naturvärden.

Men enligt miljöskyddsnämnden så krävs det pengar, utöver befintlig ekonomisk ram, för arbetet med att uppnå naturvårdsprogrammets mål och för att det ska vara möjligt att genomföra åtgärderna i åtgärdsplanen.

Kommunledningskontoret skriver i sin beredning att kommunen, med ett nytt och aktualiserat naturvårdsprogram och ett aktivt arbete med genomförandet, kan bidra till uppfyllelse av såväl de nationella miljömålen som de globala målen i Agenda 2030.

Pär-Göran Björkman, Socialdemokraterna, betonade att det är viktigt att programmet inte blir en hyllvärmare. Bild: Totte Vesterlund

Pär-Göran Björkman, Socialdemokraterna, lyfte fram programmets beskrivningar av grönområden i staden Alingsås och hoten mot dessa.

"I Tillväxtprogrammet 2017-2026 samt i Översiktsplan 2018 pekats det ut ett antal utvecklingsområden i utkanterna av Alingsås tätort. Dessa är Mjörnstranden, Rothoffskärr, Östra Ängabo, Stadsskogen och Norra Bolltorp. Dessa områden är i dag bostadsnära grönområden med stora värden för vardagsrekreationen. Det är viktigt att dessa värden bibehålls trots exploateringen", står det skrivet.

– Det gäller det att tänka på, så att programmet inte bara blir en hyllvärmare framöver, att man tittar på detta, inte minst vad gäller Mjörnstranden, sa Pär-Göran Björkman (S) från talarstolen.

Boris Jernskiegg, Sverigedemokraterna, konstaterade att han var ännu en ledamot som stämde in i hyllningskören i det som han beskrev som en mysig debatt.

– Det är sällan vi är så här eniga i det här rummet. Vi är överens när det gäller vår natur, sa han.