Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Pandemin medförde arbete med bland annat vaccineringar, men ekonomiskt har kostnaderna täckts från statliga bidrag för Västra Götalandsregionen.  Bild: SannaTedeborg/Elin Johansson
Pandemin medförde arbete med bland annat vaccineringar, men ekonomiskt har kostnaderna täckts från statliga bidrag för Västra Götalandsregionen. Bild: SannaTedeborg/Elin Johansson

Positivt resultat för vården trots enorma påfrestningar

Pandemin medförde en extrem belastning på vården i Västra Götalandsregionen och påverkar fortfarande vården som helhet. Men det ekonomiska resultatet till och med augusti blir positivt, på grund av omfattande statligt stöd.

2021 års delårsrapport för VGR domineras av pandemin. När andra vågen kulminerade vårdades till exempel som mest 552 patienter för covid-19 på sjukhusen. Senare startade arbetet med vaccinationer och under resans gång har vården bland annat fått ställa om till digitalt.

Fortsatt står regionen inför rejäla utmaningar, när den eftersatta vården ska hinna ifatt och personalen få återhämtning. Det ekonomiska resultatet för helåret är starkt påverkat av pandemin och dess effekter, statsbidragen för bland annat pcr-test och vaccinationer förväntas ge tillfälligt överskott.

Beror på statligt pandemistöd

Delårsresultatet före så kallade jämförelsestörande poster, det vill säga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men viktiga för jämförelser med andra perioder , uppgår till 1 877 miljarder kronor till och med augusti. Verksamhetens intäkter uppgår till 11 320 miljoner kronor, 2 223 miljoner högre än budget och 2 829 miljoner mer än motsvarande period föregående år. Ökningen beror nästan uteslutande på riktade statsbidrag medan intäkter från patientavgifter, såld vård, försäljning av varor och biljetter är lägre än budgeterat under perioden.

Resten av året räknar regionen med högre kostnader, främst för all verksamhet som fått stå tillbaka under pandemin. Helårsprognosen, före jämförelsestörande poster, bedöms till cirka 730 miljoner kronor.