Äldreboenden går back med miljoner – tomma platser

Över 30 platser står tomma på kommunens äldreboenden och verksamheten går back med miljonbelopp. Nu ställer vård- och omsorgsnämnden krav på förvaltningen att jobba effektivare för att dra ner på sina kostnader.
– Vi har lägre hyresintäkter men har kvar våra personalkostnader. Till slut blir det ohållbart, säger Eva-Lotta Pamp (M), ordförande i nämnden.

Redan kund?Logga in här