Byggandan oförändrad trots skenande priser för material

Träpriser som rusat, kostnader för stål har svajat från en dag till en annan, bensin- och dieselpriserna har blivit förstasidestoff, cementfabrikens osäkra framtid i Slite oroar de som arbetar med betong. Under förra året steg byggpriserna med 7 procent enligt SCB. Trots det fortsätter folk bygga, menar de entreprenörer AT pratat med.