Elever från Alingsås får testa bergsklättring under skoltid

Enformiga gymnastiklektioner? Nej, det är inget för eleverna på Noltorpsskolan i Alingsås, som har fått testa på bergsklättring under skoltid.