Försäljning av Alingsåshems lägenheter en het fråga inför höstens val

För ett år sedan röstade kommunfullmäktige för ett beslut om att ge Alingsåshem möjlighet att sälja vissa bostäder. Inför höstens val råder det nu oenighet om vad förslaget faktiskt innebar. Vänsterpartiet menar att det möjliggjorde utförsäljning av Alingsåshems lägenheter, men den bilden delas inte av andra partier i fullmäktige.
– Vi skulle se över möjligheter, det är inte samma sak som att göra utförsäljningar, säger Boris Jernskiegg, gruppledare för Sverigedemokraterna.